Kriminalvården

De rustar tillsammans

13 oktober 2014

Peter Frisk och Martina Mannerstråle måste hela tiden vara beredda att rusta sig för incidenter på anstalterna. Men lika viktigt är det att finnas till hands innan faran är där. 

Martina Mannerstråle och Peter Frisk kan få ett samtal när som helst, i eller ur tjänst, och måste då vara beredda att rusta. Men insatsstyrkan hanterar inte bara incidenter. Lika viktigt är att finnas till hands i vardagen - så att incidenterna aldrig inträffar. 

I full mundering är de stora och bylsiga. Skydden liknar sköldpaddskal. Uniformen är svart och skickar tydliga signaler om allvar. Men bilden av insatsstyrkan som ett gäng machokillar menar de är förlegad. 

- Jag tror den kulturen har dött ut. Kriminalvården ser annorlunda ut idag och det gäller också insatsstyrkan, säger Peter och får medhåll av Martina:

- Jag som ensam tjej i vår lokala insatsstyrka har alltid trivts bra. Samtidigt är det viktigt att inte blanda ihop grabbighet och pondus. Pondus är väldigt viktigt i skarpa situationer. 

Förhindrar oroligheter

Peter, som varit med i insatsstyrkan sedan 2006, tycker att rollen ändrats mycket de senaste åren. 

- Man har blivit bättre på att använda insatsstyrkan i den dagliga verksamheten. Där det finns överhängande risker ska vi finnas tillgängliga med våra kunskaper. 

- Mycket av arbetet handlar om visitationer, transporter och sjukhusbevakningar. Vi finns där för att förhindra att incidenter bryter ut, säger Martina.

Nyckeln till säker kriminalvård

Båda är intresserade av säkerhet och konflikthantering och tror att fortlöpande utbildning för all klientnära personal är nyckeln till en säker kriminalvård. 


Läs mer i senaste Omkrim. Klicka bilden för att öppna tidningen

- Konflikthantering är en stor del av vår uppgift i insatsstyrkan. Det jag lärt mig här har jag även användning för i min roll som vårdare, säger Martina. 

Utöver deras intresse för säkerhet är det bästa med insatsstyrkan gemenskapen. Övningar hålls minst en gång i månaden och ofta träffar man kollegor från andra delar av landet. 

- Det är viktigt att vi känner dem vi ska jobba med. Är vi sammansvetsade som grupp kan också känna oss trygga när det är skarpt läge, säger Peter. 

Läs mer