Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

GD mötte ideella föreningar

16 oktober 2014

I arbetet med att återanpassa klienter till samhället står Kriminalvården inte ensamma. Nyligen samlades de tio ideella föreningar som får statsbidrag av Kriminalvården.

De ideella föreningarna verkar på häkte, anstalt och inom frivården där de knyter kontakt med klienterna. Men en annan viktig del av deras arbete tar vid där Kriminalvårdens arbete slutar.

– En majoritet av våra intagna finns hos oss i mindre än ett år. Under den perioden fyller vi deras tid med sysselsättning och behandling. Men många gånger hinner vi bara påbörja arbetet. Därför är det otroligt viktigt att det finns någon som kan ta vid efter deras avtjänade straff, sa generaldirektör Nils Öberg på mötet.

Och just förutsättningar efter frigivning blev ett av huvudämnena vid mötet. Många gånger saknar Kriminalvårdens klienter bostad och sysselsättning. Kan vi tillgodose dessa elementära behov är risken mindre för återfall i brott.

Ett önskemål från organisationerna var ökat samarbete med frivården. Men kanske allra viktigast är att stärka banden med socialtjänsten.

Nils Öberg är väl medveten om problemet.

– Det fungerar inte att gå från full sysselsättning på anstalt för att sedan bli frigiven, sakna jobb och vänta i tolv veckor för tid hos socialtjänsten.

– Vi ska ta ett större ansvar centralt i den här frågan. En del av vår strategi blir att lokalisera de kommuner där samarbetet med socialtjänsten fungerar mindre bra och börja där.

Andra viktiga frågor som dryftades:

  • stigmatiseringen av kvinnor
  • föräldraperspektivet
  • arbetet med anhöriga

De 10 organisationer som uppbär statsbidrag är: Bryggan, RFS, SKR, RFHL, X-CONS, KRIS, Röda korset, Attention, Hela Människan, Fryshuset (KFUM)