Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kirseberg fyller 100 år

8 oktober 2014

Hundra år av tidsenlig kriminalvård har passerat på anstalten Kirseberg i Malmö. Fängelset har jubilerat med bland annat föreläsning och utställning för allmänheten.

I oktober 1914 flyttade de första intagna in till den då nybyggda anstalten och nu har hundra år passerat. För att uppmärksamma den långa tid som det bedrivits kriminalvård i anstalten Kirseberg, bjöds allmänheten in till ett historieföredrag en kväll i september på stadsdelsbiblioteket, ett stenkast från anstalten.

Kvällens föredragshållare, kriminalvårdare Björn Sandberg, inledde med en kort tillbakablick på den fångvårdsreform som lade grunden till systemet med cellfängelser, efterföljande byggnationer och sedan specifikt anstalten Kirseberg, både vad gäller själva byggnaden och den personal som arbetat där genom åren.


Kirseberg fyller 100 år.

- Anstalten har under de gångna hundra åren kunnat moderniseras och anpassas till moderna säkerhets- och arbetsmiljönormer. Ett gammalt fängelse har också en gammal tradition att försvara och jag ville skapa en länk bakåt eftersom grunden till vår verksamhet i stort är densamma 2014 som 1914, säger Björn Sandberg.

 

Utställning för inblick i svensk kriminalvård

Ett andra arrangemang för allmänheten var den utställning på stadsdels- biblioteket som medarbetare på Kirseberg bjöd på söndagen den 28 september. Besökaren fick information om säkerhetsarbetet, behandling och myndighetens barnperspektiv, sysselsättning och ”en dag på anstalt”.

Det var en utställning med allt från insatsstyrkans utrustning, insmugglade och upphittade saker genom åren, skalenlig trämodell över anstalten till produkter från terapiverksamheten som intagna tillverkat.

- Det är väldigt roligt att allmänheten visar ett så stort intresse för vår verksamhet. Det var många som ställde frågor men också många som tyckte till om vårt uppdrag. För mig visar det på vikten av att vi inom Kriminalvården informerar och sprider kunskap om vår verksamhet men också att vi engagerar oss i samhällsdebatten, säger kriminalvårdsinspektör Rebecca Ohlsson.