Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny metod för samverkan

22 oktober 2014

Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram ett seminarieformat för stärkt samverkan mellan organisationer.

Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet i rättskedjan som funnits sedan 1974. Brå tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Precis som Kriminalvården arbetar Brå på uppdrag av regeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På onsdagen överlämnades materialet Samverka för att förebygga återfall i brott till Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Metoden, en seminariedag indelad i föreläsning, workshop och avslutande diskussion, ska öka samverkan mellan de deltagande parterna och skapa bättre förutsättningar för det återfallsförebyggande arbetet.

Utvärderingar av formatet visar på goda resultat – över 70 procent av de kommunala verksamheter som deltagit i utvecklingsseminariet säger att det lett till ökad samverkan.

Nils Öberg tackade för materialet och betonade vikten av samverkan.

– Många av våra klienter har en kort strafftid vilket gör att varje dag räknas. Vår personal brinner för sitt uppdrag och kan vi inte få till en bra samverkan kommer mycket av det hårda arbete vi lägger ner att gå förlorat.

Om utvecklingsseminariet

Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Syftet med seminariet är att deltagarna tillsammans ska utveckla ett stringent lokalt och regionalt samarbete. Metodologiskt utgör utvecklingsseminariet en form av processutvecklingsmetod. Källa Bra.se

På Brå:s hemsida kan du läsa mer och ta del av materialet.