Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Personal rekryteras till Norrköping

9 oktober 2014

Kriminalvården öppnar ett servicecenter i Norrköping.

Den 1 januari startar Kriminalvården ett servicecenter i Norrköping. Lokalerna kommer att vara i postterminalen på Norra Promenaden. Kriminalvården ska nu börja rekrytera personal till servicecentret. Tjänsterna är fördelade på fyra sektioner: ekonomiadministration, personaladministration, kundcenter och chefssupport.

- Servicecentret består i början av 2015 av totalt 87 årsarbetskrafter fördelade på ekonomiadministration, kundservice, chefssupport och stab. Storleken för personaladministration kommer i ett senare beslut, berättar Joacim Trybom, projektledare.

Exakt hur många nya jobb det blir beror på hur många av de redan anställda som vill flytta med från andra orter runt om i landet. Målet är att få med så många medarbetare från Kriminalvården som möjligt.