Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Vi agerar sedan ett år tillbaka

19 oktober 2014

Generaldirektör Nils Öberg svarar på frågor om transporttjänstens utrikesresor och de uppgifter som framkommit i Kriminalvårdens internrevisions rapport och i Sveriges radios granskning.

Hur kommenterar du de senaste dagarnas rapportering?

– Jag och många andra inom Kriminalvården delar den upprördhet som finns kring det vi hör om transportverksamheten. Kritiken bekräftar resultatet av våra egna interna granskningar och upptäckter. Detta är del av en större problematik som handlar om hur hela vår stora transportorganisation letts och styrts under lång tid.

Nils Öberg, Kriminalvårdens generaldirektör

För ett år sedan beslutade vi oss därför för att göra en översyn av transportverksamheten. Och när den kom i våras vidtog vi en rad åtgärder och upprättade en handlingsplan. Några uppdrag är redan klara och kommer att leda till att transporttjänsten får en helt ny organisation. Andra handlar om att ändra vårt arbetssätt framöver. Jag räknar med att vi mycket snabbt kommer att rätta till de fel och brister som finns.

Varför stannar personal kvar i flera nätter utomlands efter genomförd transport?

– Klart är att transporttjänsten har utvecklat en särskild praxis som inte rimmar med våra generella regler i staten och inom Kriminalvården. Att stanna på vägen kan vara befogat om arbetspassen är långa men jag ifrågasätter starkt rimligheten i den praxis som har utvecklats och driver på för att ändra den.

Hur ska Kriminalvården arbeta istället?

– För mig är det ganska enkelt. Vi ska planera våra resor och boenden med en hög grad av kostnadsmedvetenhet. Samtidigt ska vi värna om vår personals säkerhet och fysiska hälsa. Det borde inte vara särskilt svårt att få ihop de två perspektiven.

– Om vi väljer resor och hotell som är dyrare än genomsnittet måste det finnas mycket starka skäl att göra det. Det ska betraktas som ett undantag, inte som en regel. Varje undantag ska tydligt kunna motiveras och framförallt dokumenteras så att någon i efterhand enkelt kan bedöma om det faktiskt var ett rimligt beslut eller inte.

Vad är det som ska gälla?

– Det är viktigt att skilja på regler, praxis och sunt förnuft. Regler
behöver vara flexibelt utformade för att de ska kunna användas i en komplex
verksamhet med höga säkerhetskrav. I botten måste det därför alltid finnas ett gott omdöme och sunt förnuft.

Hur ser du på SR Kalibers uppgifter om festande under utlandsvistelser?

– Jag skäms och blir upprörd när jag hör och ser det som citerats. Jag har inte själv tidigare sett vad som skrivs, men stämmer det som beskrivs, finns det tydligen några i vår organisation som lider av bristande omdöme och som inte förstått vad Kriminalvårdens uppdrag handlar om.

– Kriminalvårdens värdegrund är central för allt vi gör i arbetet med våra
klienter. Den gäller självklart också vid transporter utomlands.

Hur kopplas det till värdegrundsarbetet?

– Också här är svaret mycket enkelt. Alla tjänstemän som representerar
Kriminalvården och därmed också svenska staten är skyldiga att uppträda på ett professionellt sätt.

Vad gäller beträffande bonuspoäng?

– Reglerna är kristallklara. Att inneha privata förmånskort är ok, men
utnyttjar man poängsystemet på ett sätt som kommer en själv tillgodo är man
skyldig att redovisa det för att vi som arbetsgivare ska kunna justera och
reglera de ersättningar vi betalar ut i samband med resor. Att använda sina
poäng för att boka privata resor får inte förekomma över huvud taget.

Vad händer om man missbrukar sitt kort eller gör så som det beskrivits i media?

– Kan man inte hantera myndighetens förtroende, kan vi ge disciplinära
straff efter beslut av personalansvarsnämnden. Man kan också bli
återbetalningsskyldig. Ytterst kan det bli fråga om avsked.

Vad säger ni när ni ser i sjukvårdsrapporter att klienter fängslats och sedan tvångsinjicerats i samband med eller under era transporter?

– Om det stämmer så är det helt oacceptabelt och troligen ett lagbrott. Vi har därför lämnat in en polisanmälan för att få detta ordentligt utrett. Sjukvårdspersonalen finns där för klienternas skull, inte för personalens skull.

Hur har det kunna hända?

Vi har haft en bristande ledning, styrning och egenkontroll tidigare. Nu har vi skärpt rutinerna gällande sjukvårdsfrågorna vid beställning, återrapportering och egenkontroll.

Hur ofta har det hänt?

Det här handlar om undantagsfall, men oavsett antal anser vi det helt oacceptabelt, och det är därför som vi polisanmäler.