Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Fängelsebiblioteken ska lyftas

26 september 2014

Kriminalvårdens biblioteksverksamhet ska få ett lyft. Just nu utreds verksamheten och vid Bok- och biblioteksmässan berättade biblioteksutredare Lo Ek och Generaldirektör Nils Öberg om bibliotekslyftet.

– Tanken är att få en bättre bild av hur det ser ut på anstalter och häkten. För idag vet vi inte riktigt hur många som har egna bibliotekarier eller hur många som har kontrakt med kommunerna. Vi kommer också att ge förslag på hur vi ska jobba för att det ska bli mer enhetligt och kvalitetssäkrat, säger Lo Ek.

– Vi växlar lite fokus från att ha arbetat mycket med säkerhetsfrågor framförallt, till att utveckla innehållet i verksamheten och kvalitén i det vi gör, säger Nils Öberg.

Liknande verksamhet oavsett placering

Idag skiljer sig biblioteksverksamheten både mellan olika anstalter och olika häkten. Det finns de anstalter som har egna bibliotekarier, andra har avtal med kommunbibliotek medan vissa har kriminalvårdare som hjälper klienterna.

Utredningen kommer att titta på vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra.

–Vi strävar mot att bli en modern myndighet och det betyder också att vi ska kunna erbjuda en verksamhet som är likvärdig, oavsett var man befinner sig, säger Nils Öberg.

– Jag tror att det här kommer ge en bra effekt på klienterna. De kommer få samma tillgång till böcker på andra språk än svenska och tillgång till ljudböcker om de har lässvårigheter, säger Lo Ek.

Ökad självkänsla

Nils Öberg berättar att personalen på anstalter och häkten vittnar om att de intagnas självkänsla och självsäkerhet ökar i takt med att de lär sig och förbättrar sin förmåga att läsa.

–Det intagna ska få en bättre chans att komma "bättre ut" som är en del av Kriminalvårdens ambition. Om du inte har tillgång till böcker och du inte ens har knäckt läskoden så är det väldigt svårt att ta sig vidare sen, säger Lo Ek.