Kriminalvården

Möt en kriminalvårdare

24 september 2014

På söndag kan allmänheten möta kriminalvårdare under ”öppet hus”-förhållanden på Kirsebergsbiblioteket i Malmö.

Anstalten Kirseberg i Malmö fyller 100 år och för att uppmärksamma detta bjuder de in allmänheten till ett andra arrangemang på Kirsebergsbiblioteket för att ge dem en inblick i svensk kriminalvård.

Kriminalvårdare på plats berättar utifrån följande fyra teman på fyra stationer:

Vi arbetar med säkerhet!
Station 1- Trygghet innanför och utanför murarna

Vi arbetar med sysselsättning!
Station 2 - Arbete och skola för motivation och lärande.Utställning av tillverkade produkter. Ett urval av dessa kommer att finns till försäljning.

Få inblick i en dag på anstalt!
Station 3 - Rutiner, personliga möten och daglig verksamhet

Vi arbetar med behandling, motivation och barnperspektiv!
Station 4 - Att bryta den onda cirkeln utifrån visionen ”Bättre ut”

Datum och tid: Söndag den 28 september klockan 14:30-17:00. I högerkolumnen hittar du detaljerat program med klockslag för föredrag på de olika stationerna.

Plats: Kirsebergsbiblioteket i Malmö Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!