Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården tar över anhållna i Göteborg

25 september 2014

Kriminalvårdens generaldirektör och länspolismästaren invigde på torsdagen den 25 september en ny avdelning på häktet Göteborg.

Det är Kriminalvården och Polismyndigheten i Västra Götaland som har ingått en överenskommelse om att Kriminalvården från och med 1 februari 2015 tar över ansvaret för anhållna personer i Sveriges andra största stad. De kommer att förvaras i Kriminalvårdens lokaler, närmare bestämt i en ny avdelning på häktet Göteborg som just nu anpassas för den nya uppgiften.

- Det är jättebra för oss att vi får ett professionellt omhändertagande av anhållna, sa länspolismästare Klas Friberg vid torsdagens symboliska bandklippning.

Överenskommelsen omfattar 30 platser. Polisen i Göteborg fortsätter att ha ansvaret för förvaring av andra frihetsberövade personer, t.ex. gripna och omhändertagna personer.

Kriminalvården och Polisen har samtidigt på central nivå inlett ett samarbete för att undersöka förutsättningarna för en mer enhetlig samverkan gällande arrestverksamheten. De ska även lämna förslag på en nationell överenskommelse. 

- Det finns ett antal ställen i landet där en sådan här samverkan är möjlig, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.