Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Många beröringspunkter för de nordiska länderna

15 september 2014

Under veckan har generaldirektör Nils Öberg haft besök av sina gd-kollegor från Danmark, Norge och Finland.

Under tre dagar pratade de om viktiga gemensamma frågor: hur utnyttjar vi platstillgången på ett flexibelt sätt när klienttillströmningen går upp och ner, hur arbetar vi med våra yngsta klienter, hur samverkar vi på den internationella arenan?

Generaldirektör Nils Öberg:
- Vi har diskuterat beläggningsfrågan eftersom den ser så olika ut i våra länder. Norge har högt tryck och ont om platser. De har precis inlett ett samarbete med Nederländerna för att se om de kan samverka med dem för att få ner sin soningskö på 1300 personer som väntar på att verkställa sitt fängelsestraff. De övriga länderna ser en sjunkande klienttillströmning och har därför behövt anpassa sig efter det. I Sverige lämnade vi några av våra anläggningar förra året. Vår prognos ser ut att vara fortsatt vikande vilket ju är positivt utifrån ett samhällsperspektiv, men viktigt att vi ändå är förberedda på att det kan vända åt andra hållet. Att bygga fängelser tar lång tid så de platser vi lämnar idag tar lång tid att återställa.

Det berättar generaldirektör Nils Öberg efter det årliga mötet med sina nordiska kollegor.

Varför samarbetar de nordiska länderna?

- Vi har många beröringspunkter inom de nordiska länderna. Vi bedriver en kriminalvård med rättssäkerhet och humanism i fokus. Vi har en hög ambition när det gäller att motverka återfall i brott. Därför har vi stor glädje av varandra och kan utbyta erfarenheter både när det gäller klientnära arbete och hur vi leder och styr vår verksamhet på ett bra sätt. I det internationella arbetet finns vi också sida vid sida och kan göra ännu mer för att driva gemensamma frågor i Europris och andra internationella strukturer.