Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Start för bibliotekssatsning

8 september 2014

Lo Ek från Norrköpings stadsbibliotek ska se över Kriminalvårdens biblioteksverksamhet.

Lo Ek har i egenskap av bibliotekarie träffat många läsande intagna.

Målet är att alla klienter på Kriminalvårdens anstalter och häkten ska ha tillgång till ett bibliotek. Utbudet ska vara likvärdigt över hela landet och möjligheten till modern teknik ska ses över.

- Många verksamhetsställen har redan idag en bra verksamhet, men det finns stora skillnader i utbudet av litteratur, säger Lo Ek.

- Syftet med satsningen är att biblioteket ska vara tillgängligt för alla och att vi kan erbjuda litteratur för såväl klienter med lässvårigheter som klienter som har ett annat modersmål.

Hur ska du gå tillväga med uppdraget?
-  Första steget är en enkät som skickats till alla anstalter och häkten, där de får svara på frågor om sin nuvarande biblioteksverksamhet. Nästa steg är att göra studiebesök på vissa enheter samt prata med klienter, chefer och personal. En ambition är även att knyta biblioteken närmare Lärcentrums verksamhet.

Lo har arbetat som bibliotekarie vid anstalterna Kolmården och Skenäs samt häktet Norrköping under flera år och träffat många intagna, bland annat genom cirkelverksamheten "Godnattsagor inifrån".

Varför är det så viktigt med bibliotek för klienterna?
- Det finns massor av anledningar till att satsa på bibliotek och läsningen betyder olika för olika personer. För en del blir det en flykt från tillvaron för att få något annat att tänka på under tiden man sitter häktad eller i fängelse. För andra blir litteraturen ett sätt att inhämta ny kunskap och ta del av samhället utanför.

Fakta:
Utredningen pågår fram till årsskiftet och ska leda till en plan för en enhetlig och modern biblioteksverksamhet inom Kriminalvården. Utredningen ska även ge förslag på hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt för såväl stora som små verksamhetsställen.