Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Färre obetalda fakturor

30 april 2015

Kriminalvården jobbar just nu intensivt med att identifiera och betala sena fakturor och har de senaste veckorna sett förbättringar.

Kriminalvården har i samband med en omorganisation den 12 januari genomfört flera stora förändringar. Många har bytt jobb och flera chefer är nyanställda. Myndigheten har ett nytt ekonomisystem och en ny leverantör för inskanning av fakturor.

I början av året inrättades också Kriminalvårdens servicecenter. Ny fakturadress och nya referensnummer infördes. Allt detta sammantaget har lett till problem med betalning av leverantörsfakturor i tid.

- Vi ber alla våra leverantörer att ha tålamod med oss. Vi ser förbättringar och hoppas snart vara ikapp med våra betalningar, säger Kriminalvårdens ekonomidirektör Charlotta Gustafsson.

Flera åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemet.

- En speciell fakturagrupp har den senaste tiden arbetat intensivt med frågan. Nu har vi ökat andelen fakturor som går till rätt adress och med referensnummer, vilket har gjort att fakturor behandlas betydligt fortare och inom förfallodatum.

Syftet med det nya servicecentret är att samla Kriminalvårdens administrativa resurser och på det sättet utnyttja dem bättre. Samtidigt ska anstalter, häkten och frivårdskontor kunna koncentrera sig på kärnverksamheten, alltså det klientnära och återfallsförebyggande arbetet.

Ett viktigt mål med omorganisationen den 12 januari är att stärka den nationella styrningen, skapa enhetlighet och långsiktighet.