Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Nya regler för överföring till och från EU-länder

1 april 2015

Från och med 1 april är Kriminalvården behörig myndighet att fatta beslut om överförande av påföljder som innebär fängelse, rättspsykiatrisk vård och sluten ungdomsvård från och till Sverige till och från andra länder inom EU.

Det gäller länder som har antagit EU:s rambeslut.

Förändringarna sker i och med att lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska Unionen börjar gälla 1 april.

Kriminalvården kan sedan tidigare fatta beslut gällande överföring av fängelsedomar till och från de nordiska länderna. 

Vid frågor om överförande från andra länder till Sverige är det Justitiedepartementet som har hand om ärendena.