Kriminalvården

Krami med dubbel vinst

4 december 2015

En tredjedel i arbete eller studier och bara tre av 24 som hoppat av. Det är resultatet efter ett år med Kramiverksamhet i Luleå.

–Det är ett otroligt bra resultat, säger Camilla Piekkola från socialtjänsten vid Luleå kommun. Det är hon som bildar Krami tillsammans med Stefan Granberg från Arbetsförmedlingen och Ruth Krekula från Kriminalvården.

När Krami startade i Luleå för ett år sedan fick tidigare kriminelle Bosse en chans att få rätsida på sitt liv. I dag är han en av dem som slutat med både missbruk och att begå brott och istället påbörjat en utbildning eller fått ett jobb.

Samarbete mellan tre

Krami är ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Luleå kommun. Syftet är att ge personer med en bakgrund av missbruk och/eller kriminalitet en möjlighet att bryta ett socialt mönster och komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetssättet bygger på något som kallas konsekvenspedagogik. Tanken är att man lär sig förstå sambandet mellan sina handlingar och konsekvenserna av dem. Grunden är ett kontrakt som deltagarna förbinder sig att följa. Följer man inte kontraktet kan det leda till utskrivning. Man är dock alltid välkommen att söka igen.

Gott resultat

Och det har gett resultat. I år har man haft 24 unga män inskrivna. Av dem är det bara tre som blivit negativt utskrivna och valt att inte komma tillbaka. Av de som startat Krami under det gångna året är en tredjedel i arbete eller utbildning. Några praktikserar och några arbetar fortsatt mot sina mål dagligen på Krami.

Förutom den personliga vinsten, att sluta med missbruk och kriminalitet, finns det också en stor samhällsekonomisk vinst. Det finns undersökningar som visar att ett utanförskap från 20 års ålder fram till pensioneringen vid 65 år kostar omkring 12,5 miljoner kronor per person. Prislappen för 20 personer blir då runt 250 miljoner kronor.

Vinst för alla

– Och eftersom samma undersökning visat att det kostar totalt runt två miljoner kronor att återföra de här 20 personerna till ett normalt liv så förstår man att det här är relativt billigt och blir en jättestor vinst för samhället, säger Camilla Piekkola.

Men Krami ger inte bara ekonomiska vinster. Deltagarna får också lära sig att ta ansvar, både för sig själva, sina handlingar och för sin egen framtid.

– Många väljer att gå en utbildning och det bäddar för att de blir trygga på arbetsmarknaden. De kan göra kloka val och grunda ordentligt innan de går ut på arbetsmarknaden, säger Stefan Granberg.

Lång resa

– Många av dem har gjort en lång resa. Det kanske inte alla gånger resulterar i ett jobb omgående men de har i alla fall blivit drogfria och slutat med kriminalitet. De jobbar i små steg vidare mot att bli självständiga och självförsörjande. De är viktigt att de hittar en varaktigt hållbar livssituation, säger Ruth Krekula.

Bosse beskrev i vintras Krami som sitt sista hopp. I dag har han gått en utbildning i ett hantverksyrke och det där hoppet har snart förvandlats till en högst realistisk framtid. På frågan om vad han skulle göra om ett år svarade han att han skulle köpa en Harley Davidson och visa upp för Stefan Granberg.

Fantastisk känsla

– Nä, jag har inte fått se den än, skrattar Stefan Granberg. Men han har tagit körkort och köpt en bil så jag hoppas verkligen att jag får se HD:n också så småningom. Och det här är det bästa med Krami, den här känslan att få vara med och påverka dem och vara med dem på vägen mot ett nytt liv. Det är en helt fantastisk känsla.

– Man ser hur de utvecklas och vi har ju lite av en uppfostrande funktion också, säger Camilla Piekkola och Ruth Krekula. De utmanar oss hela tiden. Men man känner att Krami blir betydelsefullt för dem och de ger ju också oss en personlig utveckling.