Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Unik satsning på frivårdsapp

8 december 2015

Kriminalvården får pengar från Vinnova för att utveckla en app för frivårdsklienter. Syftet är att stärka frivårdspåföljden och öka behandlingsdosen.

Innovationsmyndigheten Vinnovas satsning Frön ger medel till ökad innovation i offentlig verksamhet. Kriminalvården har efter ansökan beviljats drygt 2,5 miljoner under 2016 för utveckling av en mjukvaruapplikation, en app, till mobiler och surfplattor, som ska kunna användas av klienter i frivården. Ett förslag som lyfts på flera håll i verksamheten.

Lena Lundholm på Kriminalvårdens avdelning för frivård leder projektet.

- En utmaning inom frivården är att många klienter uteblir från sina möten med handläggare. Tanken är att appen ska kunna ge påminnelser och ge klienten tydliga scheman för när man ska besöka frivården och även exempelvis psykiatrin eller beroendevården.

- Ett andra syfte är att utveckla appen med individuellt anpassade behandlingskomponenter. På så vis vill vi öka och bättre matcha behandlingsdosen till klienterna.

Klienten utsätts för risksituationer

Appen ska kunna användas oavsett om klienten dömts till en frivårdspåföljd eller är villkorligt frigiven. Utanför anstaltsmiljön utsätts den dömde hela tiden för risksituationer som kan vara svåra att hantera. Risken att återfalla i brottslighet och missbruk är ganska hög.

Många klienter vill sköta tider och leva laglydigt, men kan ha svårt att klara av vardagliga situationer. Med appen skulle de kunna få bättre anpassade verktyg att använda i olika situationer. Verktyg som de dessutom själva varit med om att diskutera fram som en del i sin behandling. Tanken är att det ska bygga på frivillighet, att appen ses som ett hjälpmedel för klienten själv, snarare än något som prackas på en från frivården, säger Lena Lundholm.

Först i världen

Appen kommer att utvecklas inom Kriminalvården, och hela 2016 blir utvecklingsår. En del i taget testas och fler delar utvecklas under hand. Såväl klienter och brukarföreningar som frivårdsinspektörer kommer att involveras i ett tidigt skede.

Finns det inte liknande appar redan?

- Det finns slutaröka-appar och webbaserade program som kan fungera vid depression eller sömnsvårigheter, men vi har inte hittat något för personer med en så komplex problematik som kriminellt beteende. Vi blir vad vi vet först i världen med att utveckla ett sådant stöd för just frivårdsklienter.

Projektet drivs tillsammans med IT-avdelningen och Intagnas IT. Vinnova skriver i beslutet om bidraget att projektet ” bedöms utgå från ett reellt behov med en trovärdig aktörskonstellation och en konkret och förnybar projektplan. Om projektet faller väl ut bedöms goda möjligheter till spridning finnas.” De bidrar med 2 573 000 kronor och Kriminalvården satsar lika mycket.

Fakta

  • Att minska återfall i brott är samhällsnyttigt både ekonomiskt och för att undvika enskilda individers lidande.
  • Frivården är Kriminalvårdens största verksamhet och bedrivs för ca 14 000 klienter per år på 34 frivårdskontor över hela Sverige.
  • Frivårdsappen har två huvudsyften: 1) att stärka frivårdspåföljden genom påminnelsefunktioner både till besök på frivården och andra viktiga aktörer som psykiatri och beroendevård. 2) öka och individanpassa behandlingen genom ett personligt upplagt program för vidmakthållande av färdigheter.