Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvårdens årsredovisning är här

24 februari 2015

Läs bland annat om våra insatser för unga och våldsamma, årets säkerhetsarbete och klienttillströmningen.

Årets årsredovisning är inlämnad till regeringen. Vi har under året satsat stort på innehållet i verksamheten. Vi har ökat insatserna för unga i kriminalvård och våldsamma klienter inom ramen för våra två regeringsuppdrag. Nya ungdomsavdelningar har inrättats i anstalt och personaltätheten på dessa avdelningar har ökat markant jämfört med andra.

Gruppen klienter med restriktioner på häkte, i synnerhet unga, är särskilt prioriterad och vi har under året påbörjat ett omfattande arbete för att bryta isoleringen för unga häktade med restriktioner.

Läs mer i krimianlvårdens årsredovisning.