Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kvalitetsstämpel för anstalten Saltvik

24 februari 2015

Saltvik är andra anstalten i Sverige som får sin arbetsdrift certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008.

Sedan drygt ett år tillbaka har anstalten Saltvik arbetat systematiskt med att förbättra kvaliteten utifrån kunders behov. De har också sett över det interna arbetssättet inom arbetsdriftens alla områden. Målet med förbättringsarbetet har varit att få en certifiering inom ISO 9001, en standard som är inarbetad av branscher och kunder över hela världen.

Krav från kunder

- Fler och fler av våra större kunder kräver att vi ska vara ISO-certifierade. Vi vill också ha en professionell sysselsättningsverksamhet för våra intagna, en yrkesverksamhet som speglar arbetsmarkanden och med samma krav på kvalitet som utanför murarna, säger kriminalvårdschef Kjell-Arne Sköldh.

Saltvik har en arbetsdrift som består av tillverkning av mekaniska och trätekniska produkter, montering och packning av kundprodukter, tryckeriverksamhet och egna tvätteritjänster.

Bra för intagna och kunder

- Certifieringen innebär inte att vi kan slå oss till ro utan vårt förbättringsarbete och ledningssystem fortsätter. Det här betyder också ett ökat samarbete med Kumla som redan är certifierade. Det borgar för att vi tillsammans har ett ansvarsfullt agerande gentemot både kunder, intagna och medarbetare, säger kvalitetschef Peter Mäkinen som varit ansvarig för implementeringen av kvalitetsledningssystemet.

 

Fakta om ISO 9001
ISO 9001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra företaget och dess ledningssystem.
Standarden innehåller femtioåtta krav som baseras på åtta principer:
· Ledarskap
· Kundfokus
· Processinriktning
· Systemangreppssätt för ledning
· Medarbetarnas engagemang
· Faktabaserade beslut
· Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

Certifikatet gäller tills vidare under förutsättning att kraven i reglerna för certifiering uppfylls. Nästa revision är om ett år.