Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Friande dom i arbetsmiljömål

2 februari 2015

Södertörns tingsrätt avkunnade i dag dom i målet där tre tidigare chefer på häktet Huddinge har stått åtalade för arbetsmiljöbrott.

Bakgrunden till domen är den händelse den 3 oktober 2011 där en kriminalvårdare misshandlades till döds. Gärningsmannen dömdes till livstids fängelse för mord.

Tingsrätten friar de tre före detta cheferna från ansvar för arbetsmiljöbrott. Enligt tingsrätten har åklagaren inte kunnat bevisa att häktet Huddinge saknat sådana rutiner som en normalt aktsam arbetsgivare skulle ha infört. Tingsrätten anser inte heller att det går att dra slutsatsen att mordet inte skulle ha inträffat om de extra rutiner som åklagaren efterlyst funnits på plats.

- Detta är en av de allvarligaste händelserna i Kriminalvårdens historia och vi kommer att få arbeta med den under mycket lång tid, säger Hanna Jarl, chef för den nationella avdelningen för häkte och anstalt.

-Nu har vi precis fått domen efter flera års utredning. Vi ska analysera den och dess konsekvenser och den ska också vinna laga kraft innan vi drar några slutsatser.