Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kloster för intagna utvärderas

21 januari 2015

Lena Roxell, lektor vid Stockholms universitet, ska utvärdera Kriminalvårdens klosterverksamhet.

Klosterverksamhet har funnits inom Kriminalvården i mer än tio år. Kärnan i verksamheten finns vid anstalten Kumla, där intagna kan genomgå korta och långa "retreater", vilket innebär en tid i tystnad för eftertanke.

- Utvärderingen är mycket välkommen, säger Christer Karlsson, regionchef och ordföranden i referensgruppen för Kriminalvårdens samlade retreatverksamhet. Vi vill ta reda på vad som gör att en retreat blir lyckad och hur vi kan utveckla verksamheten ännu mer.

Annorlunda verksamhet

Lena Roxell

Lena Roxell kom i kontakt med klostret på Kumla när hon medverkade i ett EU-projekt om levnadsförhållanden för långtidsdömda fångar. Nu har hon anlitats av Kriminalvården för att titta närmare på vilka upplevelser som klienterna har av klosterverksamheten.

- Klostret är väldigt annorlunda jämfört med Kriminalvårdens övriga verksamhet, säger Lena Roxell. Jag är jättenyfiken på vilka som söker sig hit och hur man som intagen påverkas av en långretreat.

Under 2015 ska kvalitativa intervjuer genomföras med intagna och personal. En rapport ska vara klar i slutet av året.


Fakta

Kriminalvårdens klosterverksamhet består av klostret på anstalten Kumla, en avdelning för förlängd klosterverksamhet vid anstalten Skänninge och ett utslussboende med klosterinriktning på Mariagården i Vadstena, som förstås av Linköpings stadsmission.

Intagna kan genomgå hela vårdkedjan eller delar av den. På klostret i Kumla genomförs korta och långa retreater, på sju respektive trettio dagar. Det innebär att den intagne drar sig undan vardagslivet i fängelset, lyssnar inåt och möter sig själv på djupet. Till hjälp finns en andlig vägledare.

Lena Roxell är Fil.dr. och Universitetslektor vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har tidigare skrivit en avhandling om "Kriminella nätverk- och gängbildningar på fängelser" för Kriminalvårdens räkning. Klosterutvärderingen skrivs tillsammans med Susanne Alm, docent vid Stockholms universitet och Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi.

Länkar