Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förtroendet för Kriminalvården ökar

13 januari 2015

Det visar Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2014.

Undersökningen visar att svenska folket känner sig allt tryggare och att förtroendet för rättsväsendet som helhet ökat. Sedan 2006 har förtroendet för rättsväsendet (polis, åklagare domstolar och kriminalvård) ökat med sex procentenheter, från 54 till 60 procent.

Kriminalvården är den myndighet i rättsväsendet som under mätperioden har ökat mest, med hela 13 procentenheter.

- Det är glädjande att allmänheten känner ett ökat förtroende för Kriminalvården, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Vi bedriver en verksamhet som syftar till att människor ska kunna känna sig trygga. Just denna vecka går vi in i en ny organisation som ännu bättre ska svara upp mot människors krav på en modern myndighet.

- Svensk kriminalvård väcker just nu uppseende utomlands med en hög andel dömda i alternativ till fängelsestraff, god ordning i fängelser och häkten och nära nog inga rymningar från våra slutna anstalter. Jag är stolt över den verksamhet vi bedriver och det professionella arbete som våra medarbetare dagligen utför, säger Nils Öberg.

I undersökningen har drygt 12 000 personer medverkat och svarat på frågor om man varit utsatt för brott, känsla av otrygghet, förtroende för rättsvårdande myndigheter samt brottsoffers kontakt med rättsväsendet. Störst förtroende för rättsväsendet har de allra yngsta, 16-19 år, i undersökningen. Minst förtroende för rättsväsendet har de som tror att brottsligheten ökar. De som har lågt förtroende för rättsväsendet upplever också en större känsla av otrygghet.

Läs mer om undersökningen