Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Mindfulness för intagna

30 januari 2015

Mindfulnessverksamheten, som är en del av Anstalten Ystads hälsosatsning för intagna, ger positiva resultat på många sätt.

- Skillnaden är stor. Jag sover bättre, hanterar stress och konflikter bättre, jag tar inte åt mig lika mycket och jag svarar inte med ilska mot ilska. Hade jag kunnat detta tidigare hade jag kanske aldrig hamnat här, säger en av deltagarna som en gång i veckan under 1 1/2 år utövat mindfulness.

Anstalten Ystad satsar genomgående på hälsan hos intagna och mindfulnessverksamheten (medveten närvaro) är en del av detta. Programledarna Johan Sjöberg och Åse Bjerstaf är diplomerade mindfulnessinstruktörer genom Mindfulnesscenter och arbetar efter centrets program "Här & nu". Passen består av övningar inom andning, meditation, fokus och uppmärksamhet samt lättare yoga. Genom regelbunden strukturerad träning enligt program och guidning i mindfulness ökar möjligheten till kontroll av känsloreaktioner. Forskning under det senaste året visar att "Här & nu" programmet är lika effektiv som individuell kognitiv beteendeterapi.

- Jag märker att deltagarna tar till sig behandlingsprogrammen bättre och på ett annat sätt genom att de parallellt utövar mindfulness. Flera gånger har jag hört "det här förstår jag lättare nu tack vare mindfulness", säger Johan Sjöberg.  

Viljan om att sprida goda resultat

De goda resultaten visas genom självskattningar, minskad läkemedelsförbrukning och framsteg i behandlingsprogram. Programledarna arbetar med att ta fram instrument för att mäta resultaten samt ett koncept som bygger på befintligt program men som är ytterligare mer anpassat åt målgrupperna inom Kriminalvården.

- Vi är övertygade om att detta är framtiden, som behandling eller del av behandling. Vår ambition är att sprida konceptet inom myndigheten, säger Åse Bjerstaf.