Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny organisation i Kriminalvården

12 januari 2015

Idag, måndagen den 12 januari, börjar en ny organisationsstruktur och en ny arbetsordning att gälla för Kriminalvården. 

Det övergripande målet med den nya strukturen är att Kriminalvårdens kärnverksamhet ska ledas och stöttas effektivare. Den nya organisationen ska skapa enhetlighet och långsiktighet för verksamheten.

Organisationsförändringen innebär att Kriminalvården inrättar en ny nationell avdelningsnivå direkt under generaldirektören med nio avdelningar. Myndigheten etablerar också en nationell transportenhet och ett administrativt servicecenter.