Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Utmanande IT-jobb: Stefan jobbar som lösningsarkitekt

21 juli 2015

Kriminalvårdens verksamhet omfattar många olika typer av arbeten. Stefan Sehler jobbar som lösningsarkitekt på IT-avdelningen i Norrköping. Här berättar han om sitt jobb.

Efter att ha utbildat sig i Cad/Cam så hamnade Stefan inom produktutveckling med inriktning mot affärssystem. Detta gav värdefulla erfarenheter om hur storskalig utveckling ska bedrivas som han tog med sig när han började jobba inom Kriminalvården.

Som lösningsarkitekt har Stefan ansvar för helheten när det gäller myndighetens klientapplikationer. Kort sagt allt som har med den IT-arkitekturen att göra. Stefan jobbar dessutom mycket med förändringsarbete och målsättningen är klar, man ska bli proffs på att leverera IT-stöd. Dessutom jobbar han även deltid som teamledare och leder tillsammans med andra kollegor en rad olika projekt.

- Jag trivs på jobbet och brinner för det som vi kallar DevOps, alltså samarbete mellan utveckling och drift. Just detta är vi verkligen bra på här på Kriminalvården. Continuous Delivery, alltså kontinuerliga leveranser ligger också mig varmt om hjärtat. Vi gör fyra stora leveranser om året vilket kräver mycket koordinering och synkning och är både utmanande och roligt, säger Stefan.

På IT-avdelningen har man en bra mix av män och kvinnor och man trivs bra. En av de viktgaste orsakerna till den goda trivseln och anledningen till att Stefan gillar sitt jobb är att man verkligen får vara delaktig, ta ansvar och får chansen att vara med och skapa något nytt.

- Vi ser gärna att vi får in fler unga, hungriga medarbetare hos oss. Att mixa ålderserfarenhet med nytt blod och nya kunskaper är nog ett bra recept. De yngre har ju en helt annan uppväxt och förhållningssätt till IT än vi lite äldre. Slår vi ihop dessa kompetenser och låter dem dra nytta av varandra, då har vi ett väldigt bra utgångsläge för att ytterligare vässa vår enhet, säger Stefan.