Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

9 juni 2015

Förslag i ny forskarrapport: Så ska Kriminalvården behandla klienter dömda för hedersrelaterad brottslighet.

  • Checklista för identifiering av klienter
  • Kartläggning av hur många som är dömda för hedersrelaterade brott
  • Utreda fördelar/nackdelar med samplacering av klienter med hedersrelaterad problematik
  • Utreda möjligheten att "flagga" för dessa klienter inom rättsväsendet

Forskningsledare Jenny Yourstone

Det är några av de förslag som forskningsledaren Jenny Yourstone och utredarna Leni Eriksson och Hedwig Westerberg föreslår i forskningsrapporten Hedersrelaterat våld och förtryck - kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer, som publiceras i dag.

- Det övergripande syftet med vår rapport är att genomlysa frågan utifrån ett förövarperspektiv och ge underlag för Kriminalvårdens eventuellt fortsatta satsningar på detta område, säger Jenny Yourstone.

Inventerat forskningsläget

Hon och hennes kollegor har inventerat forskningsläget i Sverige och internationellt. Hur ska man definiera företeelsen och hur identifierar man personer med heder som huvudsaklig drivkraft för utövat våld?  Vilka aktörer verkar praktiskt i Sverige och vilka aktörer, i Sverige och internationellt, bedriver kunskapsutveckling på området?

Vidare undersöker rapportens författare hur vanlig hedersproblematik är i svensk kriminalvård och analyserar möjliga behandlingsinsatser för klienter dömda för hedersvåld.

- En grov uppskattning av antalet dömda i Sverige som kan ha hedersrelaterade motiv för sina brott är att det rör sig om cirka en av hundra klienter, säger Jenny Yourstone.

Kunskapsluckor

Jenny Yourstone och hennes kollegor visar i rapporten att det finns stora kunskapsluckor såväl nationellt som internationellt och att det krävs mer forskning på området.

Utöver förslagen i punktlistan ovan vill de också låta utreda möjligheten att använda riskbedömningsinstrument på klienter i gruppen. De föreslår också mer utbildning och kompetenshöjande insatser för personal i Kriminalvården.

- Materialet i rapporten ska redan nu kunna användas för utbildning av utredare, beslutsfattare, säkerhetspersonal och annan personal i klientverksamheten, säger Jenny Yourstone.