Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Samtal om ökat samarbete mellan Kriminalvården och näringslivet

10 juni 2015

Den 2 juni träffade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson representanter från myndigheter, departement och näringsliv för att utbyta erfarenheter och hitta nya samarbetsmöjligheter. Fokus låg på frågor där Kriminalvårdens uppdrag slutar och andra aktörer tar vid.

Deltagarna i samtalet kom från Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv och deras branschorganisationer samt flera arbetsintegrerande sociala företag.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

- Vi välkomnar initiativet och ser fram emot ett fortsatt nära samarbete för att hitta konkreta sätt att arbeta på. Vi kommer att prioritera två klientgrupper, unga och kvinnor, och öka våra insatser särskilt för dem, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som var med på mötet.

Ett av Kriminalvårdens viktigaste uppdrag är att förebygga återfall i brott.

- Samarbete mellan myndigheter och näringsliv är avgörande om vi ska lyckas i arbetet och det är glädjande om allt fler företag är beredda att ta ett socialt ansvar, säger Nils Öberg.