Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dags att nå korttidsdömda

6 maj 2015

Som en del i satsningen på våldsamma klienter ska Kriminalvården göra större ansträngningar att nå korttidsdömda med program och andra återfallsförebyggande åtgärder.

– Det är verkligen på tiden att vi tar tag i korttidarna. Ibland har det känts som om vi bara hinner fixa en jacka och boka en biljett hem till dem. Men det finns så mycket man kan hinna göra på bara en månad eller två. Det berättar Mikaela Blomdahl, klienthandläggare på anstalten Halmstad.

Halmstad och Nyköping är de anstalter som under två år testar nya arbetssätt att nå korttidsdömda. Under den tiden får anstalten öka personalstyrkan med ett mottagningsteam, tre personer som snabbt börjar utreda och motivera klienten. Arbetet snabbas på: klienten ska prata med teamet inom 48 timmar från att han kommit till anstalten, och ett kollegium som beslutar om verkställighetsplanering ska hållas inom 14 dagar. Det är dubbelt så snabbt som vanligt.

– Här har det hittills gått ännu snabbare. När vi började med det här arbetssättet i mars organiserade vi om oss så att vi nu har en särskild  mottagningsenhet. Vi jobbar intensivt och det känns väldigt stimulerande, säger Mikaela Blomdahl.

Därefter ska behandling, för den som behöver, inledas så snart som möjligt. Men för att påbörjad behandling ska kunna fortsätta under den villkorliga frigivningen krävs ett utökat samarbete mellan anstalt och frivård. Frivården måste ge fler klienter övervakning och möjlighet att gå i program.

Mikaela Blomdahl ser bara fördelar med det nya arbetssättet, men hon varnar också för att målgruppen är svårarbetad.

– Vi måste jobba mycket med motivation. Många korttidare räknar dagarna och vill bara få straffet överstökat. Här måste både vi och frivården verkligen backa upp och förklara fördelarna med att gå i program för klienterna.

Uppdrag från regeringen

Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att arbeta särskilt med våldsamma klienter.

Hälften av dem som döms till fängelse för våldsbrott döms till sex månader eller mindre. Det innebär att drygt 1 500 personer kan beröras av den nya satsningen. Brotten kan vara exempelvis misshandel, rån, vapenbrott eller olaga hot.