Kriminalvården

Lära för livet

20 maj 2015

Anstalten Västervik har sedan i november samlat klienter med adhd på en egen avdelning. Här får tio klienter gå en adhd-utbildning.

Psykologen Elinor Nilsson leder en diskussion vid adhd-utbildningen på anstalten Västervik

Att få en diagnos och rätt dos medicin utprövad är ett första steg för en person med adhd. Men en diagnos i vuxen ålder väcker en rad frågor: Varför fungerar jag som jag gör? Kan jag få stöd och hjälp? Hur ska jag göra för att inte hamna i konflikt?

Flera personer som deltar berättar att deras nyvunna kunskaper har fått in dem i nya tankebanor.

− Här finns tid att tänka efter och ordna upp saker. Det är svårt att få ordning på utsidan, berättar en av deltagarna. 

Nya kunskaper och strategier

För att inte styras av sina impulser gäller det att skaffa sig kunskaper och strategier. Det är utgångspunkten för psykolog Elinor Nilsson, som vid åtta tillfällen föreläser för de intagna. De följer utbildningsmaterialet som är framtaget för vuxna som fått en adhd-diagnos och deras närstående. Utbildningen blir en hjälp till självhjälp. Nya erfarenheter kan vara att kunna varva ner med en bok, att lösa ett korsord eller att få struktur på dagen.

Medicinen hjälper de intagna att fokusera. Och när kunskapsluckorna fylls på och självkännedomen ökar kan de skapa egna mål för framtiden.

− Här inne finns inte så mycket att organisera, det är först när vi kommer ut som vi får prova på alla tips och råd, säger en intagen man i fyrtioårsåldern.

Med fokus på personen

Personalen jobbar med riskreducerande insatser. Det betyder att de till vardags befinner sig på avdelningen och fungerar som bollplank och bidrar med framåtsyftande samtal.

− Vi ser adhd som problemet, men vi fokuserar på personen. Vi ser framåt och resonerar hela tiden med klienten om framstegen, säger kriminalvårdare Maria Sjöblom.

− Här blir vi bemötta på rätt sätt. Vi behöver någon som pushar på och får en på rätt tankar, säger en intagen. 

− Och vi hjälper varandra. Lika barn leka bäst.

Förutsättningar att hjälpa sig själv

Personer med adhd har problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. I vardagen kan det visa sig som svårigheter att planera, hålla tider och städa. Ofta vet de hur och vad som behövs göras, svårigheten ligger i att organisera arbetet.

Psykologen Elinor Nilsson låter varje enskild person fundera på vad just han behöver hjälp med. På anstalten finns inget förråd av hjälpmedel utan lösningarna ser olika ut från person till person. En intagen har ett tidtagarur runt halsen som piper när han ska ta medicin. Någon använder post it-lappar och en annan berättar att han har börjat anteckna i ett speciellt block under telefonsamtal.

− Med ganska små anpassningar kan vi ge klienter förutsättningar att hjälpa sig själva, säger Elinor Nilsson.

Få ihop hela kedjan

Anstaltschef Åsa Lindberg anser att Västerviksanstaltens adhd-satsning har kommit långt – på kort tid.

− Vi ville inte bara göra utredningar utan vi vill få ihop hela kedjan. Utredning, medicinering, men också utbilda de intagna om vad adhd innebär och hur de ska kunna hantera sina svårigheter. Så att de blir bättre rustade när de väl kommer ut.