Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Rekordfå nyintagna i fängelse

26 maj 2015

Sedan 1989 har antalet nyintagna i svenska fängelser minskat med 42 procent. Förra året nåddes det lägsta antalet nyintagna i modern tid. Det visar Kriminalvårdens statistikrapport Kriminalvård och statistik som släpps idag. 

Inte sedan 1950-talet har antalet nyintagna klienter i fängelserna varit så lågt. Förra året var de 8 943, 1989, över 15 000. Antalet intagna en genomsnittlig dag* har minskat konstant sedan 2009, från 5 486 till 4 319, 2014, en minskning med 22 procent.

– Minskningen av antalet klienter i anstalt är genomgående inom samtliga huvudbrott** och då framförallt inom rattfylleri och våldsbrott. Vi kan även se en utveckling av kortare strafftider, särskilt inom narkotikabrott, säger Johanna Hallin, chef för Kriminalvårdens statistiksektion.

Även inom frivården har antalet nya klienter minskat. 2014 var de 6 405, det är det lägsta antalet sedan 2001.

Narkotikabrott och smuggling vanligast

Narkotikabrott/smuggling var det vanligaste huvudbrottet bland nyintagna i fängelse 2014, det har det varit under lång tid. Det skedde dock en stadig minskning av nyintagna med narkotikabrott/smuggling mellan 2010 och 2013, från 2 348 till 2 081. 2014 ökade de igen.

Brottskategorin var det vanligaste huvudbrottet även bland dem som dömdes till frivård.

Kortare narkotikastraff

Strafftiderna för narkotikabrott/smuggling har nästan halverats under den senaste tioårsperioden. Tidigare satt dömda för narkotikabrott cirka två år i fängelse, nu handlar det om cirka ett år.

– En stor förklaring till minskningen och de kortare strafftiderna är den förändrade praxisen från Högsta domstolen, som handlar om att samtliga omständigheter i det enskilda fallet ska beaktas vid dömande och påföljdsval i narkotikamål, säger Johanna Hallin.

Unga minskade mest

I Kriminalvård och statistik 2014 redovisas kvinnor och unga för sig. Minskningen gäller även dessa grupper. För nyintagna unga, under 21 år, märks nedgången mer än för andra grupper. Störst är minskningen bland dem i anstalt eller skyddstillsyn med våldsbrott som huvudbrott**.

* 1 oktober

** Brottet med strängast straff för klienter dömda för flera brott