Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Utökad möjlighet att söka statsbidrag

12 maj 2015

Kriminalvården har ytterligare 1,5 miljoner kronor att dela ut till ideella organisationer och föreningar. Sista dagen att ansöka är 15 juni

Kriminalvården har delat ut drygt 10 000 000 kronor i statsbidrag för 2015 och har nu möjlighet att dela ut ytterligare medel för året. De föreningar och organisationer som kan ansöka om bidrag ska ha en ideell verksamhet som främjar dömdas återanpassning i samhället. Det kan vara föreberedelse för frigivning från fängelse eller häkte eller stöd inom frivården.

De organisationer som redan idag får statsbidrag jobba till exempel med barn till frihetsberövade, besöksgrupper för att bryta isolering i fängelser och på häkten, hjälp till klienter som vill lämna kriminella gäng och med stöttning i form av hämtning vid villkorlig frigivning.

 

Förutsättningar för att få statsbidrag
Statsbidrag får lämnas till en ideell organisation som

1. Bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser

2. Är en riksorganisation

3. Har antagit stadgar och är demokratisk uppbyggd

4. Har en plan där det beskrivs vad organisationen planerar att göra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp

5. Kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

Statsbidrag kan även lämnas till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömning av om ett bidrag kan lämnas tittar vi särskilt på behovet av det arbete som organisationen bedriver.

Samverkan med fängelse, häkte eller frivård
I ansökan vill vi att du anger vilken enhet inom Kriminalvården som du planerar att samarbeta med. Enheten ska vara delaktig i planeringen och i ansökan ska du ange kontaktpersonens namn (chefen för enheten som du ska samarbeta med).

Om du har frågor kan du kontakta handläggare Caroline Bengtsson.

Tel direkt: 011- 496 38 22

E-post: caroline.bengtsson@kriminalvarden.se

Skicka din ansökan senast 15 juni.