Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Vägra hata på Österåker

26 mars 2015

I media kan vi läsa att unga människor radikaliseras. Kyrkor, moskéer och synagogor bränns eller förstörs. Människor mördas på grund av sin religiösa tillhörighet. Sveriges Interreligiösa Råd, med representanter för åtta religioner i Sverige, formulerade därför en budkavle med rubriken Vägra hata.

Budkavlen har lästs upp i religiösa sammanhang i flera av Sveriges städer.

- Vi på anstalten Österåker vill vara med och förebygga och motverka våld och radikalisering. NAV, den andliga vården inom Kriminalvården, tog initiativ till att dela budkavlens innehåll med personal och intagna, berättar pastor Bengt Ekelund.

- Onsdagen den 18 mars läste vi upp budkavlen Vägra hata på anstalten. Imamen Abdul Majid Khaled, den katolske prästen Morgan Elworth och jag deltog i ceremonin som innebar att uttalandet lästes upp på engelska eller svenska, samt arabiska. Budkavlen överlämnades mellan de olika representanterna som ett tecken på den gemensamma viljan att vägra hata.

Den första samlingen hölls för personal i anstaltens ljushall. Senare under dagen hölls fyra besöksgruppsamlingar för intagna, då budkavlens budskap också lästes och överlämnades.