Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Kriminalvården i Sverige och Kenya samarbetar

20 november 2015

Kriminalvården i Sverige och Kenya arbetar gemensamt med ett stort projekt som berör både frivård och anstalter. Nils Öberg är på plats i Kenya och har nu undertecknat avtalet om samarbete.

Generaldirektör Nils Öberg skriver under avtalet om samarbete med kenyansk kriminalvård.  

Stefan Eriksson, anstaltschef på Hällby, och Petra Tullgren, frivårdschef i Malmö, flyttade till Nairobi i augusti i år för att arbeta med det Sida-finansierade projektet. Deras uppdrag är att långsiktigt stärka landets frivård och fängelser och att få de idag separata verksamheterna att närma sig varandra.

Den erfarna duon, med 25 år var inom kriminalvården, har inte rest ner för att berätta för kenyanerna hur de ska göra. Istället har de lagt kraft på att kartlägga läget och få till en bra arbetsgrupp på plats.

Delar erfarenheter

− Ett huvudmål är att få fart på alternativa frivårdspåföljder. Förutom att det ger en massa andra fördelar är en positiv effekt att det minskar den massiva överbeläggningen på anstalterna, säger Petra Tullgren.

− Vi kommer att lyssna noga på behoven som beskrivs och erbjuda den kunskap och expertis vi har. Vi har inte alla svar men vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger generaldirektör Nils Öberg.

Frivård i fokus

−På flera områden har vi utmaningar som liknar de Kenya står inför, till exempel när det gäller domstolarnas tilltro till straff i frihet och det utanförskap som dömda möter efter avtjänat straff, fortsätter han.

Den kenyanska frivården befinner sig fortfarande i sin linda och är helt skild från anstalterna. Positivt är att lagutrymmet redan finns för att fler ska få frivård.

−Vi vet värdet av en väl utvecklad frivård. Vi har idag en annan situation än Kenya när det gäller beläggning, men vi har också haft överbeläggning så sent som i början av 2000. Vi har inte utvecklat vår frivård bara av den anledningen utan därför att vi vet att det är ett effektivt sätt att förebygga återfall i brott, säger Nils Öberg.

Utbildning på gång

Närmast på agendan för Stefan Erikssons och Petra Tullgrens team ligger workshops i risk- och behovsbedömning. Nästa år ska chefer och personal utbildas inom en rad områden. Stefan Eriksson beskriver jobbet som lika utmanande som roligt och annorlunda.

Han och Petra har ettåriga kontrakt, med möjlighet till förlängning under de tre år som det Sida-finansierade projektet ska pågå.

Läs mer om samarbetsprojektet i Kenya i nästa nummer av Omkrim, som kommer i mitten av december.