Kriminalvården

Succé för Entré

11 november 2015

Behandlingsprogrammet Entré väntas bli ackrediterat nästa år. - Det är ett fantastiskt sätt att jobba på, säger programledaren Susanne Carlsson på frivården Halmstad.

Programledaren Susanne Carlsson lovprisar programmet Entré, som hon hunnit använda med fyra klienter.

Entré vänder sig till högriskklienter som lämnat eller vill lämna organiserad brottslighet, eller klienter med omfattande våldsproblematik. Behandlingsprogrammet följer en manual, men skräddarsys för varje individ med utgångspunkt i behandlingsmetoden KBT och arbetssättet RBM.

Individanpassat

Idag är 32 personer i frivården utbildade och aktiva i metoden, som väntas genomgå ackrediteringsprövning under nästa år. Susanne Carlsson i frivården Halmstad har använt Entré sedan 2014, med fyra klienter.

- Alla har skött sig i programmet och tre av dem har hunnit fullfölja. Individanpassningen har gjort att de känt att det här är något som kan funka för dem, säger hon.

Stressfyllt liv

Susanne beskriver att klienterna i fråga levt ett liv med mycket droger, våld och hög status i den kriminella världen. Ett stressfyllt liv som de till slut velat bryta med.

- Vad jag vet har två av dem fått jobb, de försöker återetablera kontakten med sina barn och de vill leva ett lugnt och tryggt liv. Det är utmanande och fantastiskt att få jobba ihop med dem, säger hon.