Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dags att söka statsbidrag

9 oktober 2015

Kriminalvården delar ut statsbidrag till ideella organisationer och föreningar för verksamhet under nästa år. Sista dagen att ansöka är 31 oktober 2015.

Kriminalvården beviljar statsbidrag till organisationer som arbetar med att främja klienters återanpassning i samhället. Det kan vara till frigivningsförberedande verksamhet i anstalt och häkte och till stödjande insatser efter frigivningen.

De organisationer som får statsbidrag arbetar exempelvis med barn till frihetsberövade, besöksgrupper på anstalter och häkten, hjälp till klienter som vill lämna kriminella gäng och med stöttning som hämtning vid villkorlig frigivning.

Förutsättningar för att få statsbidrag

  • Bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser.
  • Är en riksorganisation.
  • Har antagit stadgar och är demokratisk uppbyggd.
  • Har en plan där det beskrivs vad organisationen planerar att göra under denna period och hur arbetet kommer att följas upp.
  • Kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

 

Statsbidrag kan även lämnas till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen tittar Kriminalvården särskilt på behovet av det arbete som organisationen bedriver.

Ansökan

I ansökan anger du vilken enhet inom Kriminalvården som du planerar att samarbeta med. Enheten ska vara delaktig i planeringen och i ansökan ska du ange kontaktpersonens namn (chefen för enheten som du ska samarbeta med). Klicka på länken nedan för att komma vidare till ansökan. 

Om du har frågor kan du kontakta handläggare Caroline Bengtsson. 

Telefonnummer: 011- 496 38 22

E-post: caroline.bengtsson@kriminalvarden.se