Kriminalvården

Rustar mot extremism

8 oktober 2015

Kriminalvården rustar sig för att möta våldsbejakande extremism i sin verksamhet. Den utveckling vi upplever i samhället i stort blir förr eller senare också verklighet i våra häkten, fängelser och frivårdsverksamhet.

Generaldirektör Nils Öberg.

Det skriver generaldirektör Nils Öberg i Göteborgs-Posten i dag, med anledning av en samverkanskonferens i Halland. 

Fängelser beskrivs ofta som en högriskmiljö där våldsbejakande extremism föds och gror i mycket snabb takt. Inte minst efter de avskyvärda terrordåden i Frankrike och Danmark i början av detta år spreds den uppfattningen också i Sverige, skriver Nils Öberg.

Svensk kriminalvård skiljer sig

Men den slutsatsen bygger på en analys som kräver både nyanseringar och urskillningsförmåga, i synnerhet när det gäller svenska fängelser. Svensk kriminalvård skiljer sig på flera sätt från andra länder genom att klientgrupperna och avdelningarna är små och personalen arbetar mycket nära de intagna.

Att skapa goda relationer till våra klienter är en grundbult i hela den svenska kriminalvårdens arbetsmetodik, både för att skapa en säker och trygg miljö för intagna och personal och för att lyckas nå resultat i vårt återfallsförebyggande arbete. Tanken är enkel: Utan motivation och inre drivkraft - ingen varaktig förändring. När det gäller överbeläggning är vår situation motsatt den i andra länder.

Spegelbild av samhället

Risken för att våldsromantiska föreställningar och extremistiska uppfattningar sprids i svenska häkten och fängelser bedömer jag därför inte är större än vad som gäller för samhället i övrigt, skriver Nils Öberg i artikeln i GP. 

Huvudskälet till att Kriminalvården ändå behöver ta denna fråga på stort allvar är ett annat. Våra utmaningar är alltid en spegelbild av den situation som råder i samhället i stort. Eftersom våldsbejakande extremism ökar på utsidan, kan vi räkna med att den kommer att göra det även på insidan.

Våldsbejakande uppfattningar kan öka

Vi räknar med, och rustar oss för, att extremistiska och våldsbejakande uppfattningar bland intagna och klienter kan komma att öka framöver. Inte i första hand därför att personer som i dagsläget sitter i fängelse ansluter sig till våldsbejakande extremistiska uppfattningar, utan för att de som redan har sådana sympatier förr eller senare riskerar att hamna där.

Kriminalvården förbereder sig nu, för att i samverkan med andra, med kraft möta en sådan utveckling, skriver Nils Öberg.

Länk