Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Sömnmätare ska förbättra klienters sömn

23 oktober 2015

Kriminalvårdens klienter erbjuds nu att sova med en sömnmätare på handleden. Förhoppningen är att aktigrafen ska upptäcka och minska deras sömnproblem.

Användandet av aktigraf, ett armband som mäter hur en person sover, är redan välbeprövat inom sömnforskning. Samtidigt är sömnproblem vanligt förekommande bland Kriminalvårdens klienter, främst på häktena.

- En stor del av våra läkarbesök handlar om att man tycker att man sover dåligt och vill ha sömnläkemedel. Sömnproblem är en vanlig orsak till varför man söker vård i hela samhället, men hos våra intagna är problemet ännu större på grund av omständigheterna, säger region Mitts sjukvårdssamordnare Göran Olsson.

Tre verksamheter testar

Bild på aktigraf. Foto: Philips.

Så när sömnproblem kom upp till diskussion under ett läkarmöte i region Mitt föddes idén om att låta klienter testa metoden, för att bättre kunna ställa diagnos. Nu drar tre verksamhetsställen igång försöken.

- Vi testar under ett halvår för att se hur det fungerar. Först på Salberga- och Hällbyanstalterna och snart även på häktet Huddinge. Allra först ut att sova med aktigrafen var en klient på anstalten Salberga, säger Göran.

Under försöket erbjuds klienter som sökt vård för sömnproblem att ha armbandet på under en veckas tid. Sedan kommer en läkare eller sjuksköterska att tanka in uppmätta sömnkurvor i ett dataprogram och på så sätt få en bild av hur klienten sovit.

Väntas lugna oroliga

- Vanligtvis visar det sig att personen sovit betydligt mer än den tror. Då kan vårdpersonalen visa det svart på vitt med hjälp av aktigrafen, vilket lugnar den orolige och kan få den att sova bättre.

Den största förväntade vinsten är alltså minskad oro och därmed bättre sömn bland klienterna. Men även förskrivningen av lugnande mediciner hoppas Göran ska minska, samtidigt som de som verkligen har sömnproblem och behöver hjälp ska upptäckas i högre grad.

Verksamheterna som deltar i försöket har fått två aktigrafer var, á 7 500 kronor. När de sex månaderna passerat ska försöket utvärderas, innan eventuellt fler verksamhetsställen kan köpa in sina egna armband.