Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anstalter blir boenden åt asylsökande

30 september 2015

Många flyktingar kommer just nu till Sverige och det råder stor brist på sängplatser. Kriminalvården har därför beslutat att upplåta två anstalter till asylboenden. Myndigheten är också villig att bistå Migrationsverket med handläggarkapacitet.

Anstalten Kirseberg i Malmö

Flyktingströmmen till Sverige har ökat kraftigt under senare tid, dagligen söker nu cirka tusen människor asyl här.

- Sverige är i ett ansträngt läge där alla som kan bidra bör göra det, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Detta är en fråga för hela samhället och en situation där alla krafter måste hjälpas åt.

I ett första steg upplåter Kriminalvården anstalterna Smälteryd i Västergötland och Kirseberg i Malmö. Beroende på hur man belägger lokalerna finns det plats för 500-800 personer. I erbjudandet ingår även att bistå med personalresurser.

- Våra lokaler är anpassade för omsorg om människor och innehåller kök, sanitetsutrymmen, idrottslokaler och utrymmen för aktiviteter, säger Nils Öberg.

I ett andra steg är Kriminalvården beredd att se över möjligheten att evakuera anstalter för att vid behov frigöra ytterligare platser. I dagsläget finns inget sådant beslut.

- Kriminalvården har möjlighet att erbjuda ett stort antal platser på ett och samma ställe, vilket underlättar för samordningen av andra insatser, till exempel civila krafter, säger Nils Öberg.

Kriminalvården erbjuder också utökade insatser när det gäller transporter inom och utom landet.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskylld och beredskap, som är samordnande myndighet och som nu avgör hur fastigheterna bäst kan användas. De kommer att behöva anpassas för den nya verksamheten.

Kriminalvården är också villig att tillfälligt låna ut kvalificerade handläggare till Migrationsverket som, efter en snabbutbildning, kan hjälpa till med handläggningen av asylansökningar. Personalutbytet grundas på frivillighet.

- Kriminalvården är van vid att arbeta med människor i utsatta lägen. Vi kan och vill bidra, säger Nils Öberg.