Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ökade kontakter för unga i häkte

24 september 2015

Kriminalvården gör nu en stor satsning på unga. Kraftfulla insatser sätts in redan första dagen. Vi öppnar nya ungdomsavdelningar, ökar personaltätheten, erbjuder mer kvalificerat stöd och ställer tydligare krav på de unga själva (se länk nedan till artikel om denna satsning).

Brottsförebyggande rådet har nu bistått Kriminalvården med en enkätundersökning riktad till unga intagna i häkte. Enkäten är ett led i den stora satsningen på unga klienter. Häktestiden ska fyllas med meningsfullt innehåll. Målet är att bryta isoleringen och på sikt minska risken för ungas återfall i brott.

- Syftet med undersökningen är att följa upp de insatser som hittills gjorts. Resultaten hjälper oss att se var vi behöver satsa mer och vi får reda på vad målgruppen upplever och tycker är viktigt, säger Åsa Wallengren, som är nationell samordnare för ungdomssatsningen.

I enkäten har de intagna fått svara på frågor om informationen från Kriminalvården, mellanmänsklig kontakt och isoleringsbrytande aktiviteter. Resultaten visar bland annat följande:

  • Majoriteten av de svarande uppger att det varit lätt att förstå informationen från Kriminalvården.
  • 76 procent har kontaktats av studie- och yrkesvägledare.
  • En knapp tredjedel av de svarande uppgav att de haft minst två timmar mellanmänsklig kontakt om dagen, som är Kriminalvårdens mål med satsningen.
  • Knappt hälften av de svarande uppger att de har deltagit i någon isoleringsbrytande aktivitet.

 

Framför allt är det de häktade med restriktioner som inte deltagit i aktiviteter. Det gäller främst gemensam vistelse, yoga och så kallad samsittning.

- Det är glädjande att 76 procent av de unga häktade har kontaktats av studie- och yrkesvägledaren; samtidigt visar enkätsvaren att vi har en bit kvar för att nå våra mål, säger Åsa Wallengren.

- Alla ungdomsavdelningar har fått resurser men inte använt alla medel än. Vi kan behöva se över deras förutsättningar och hur de valt att organisera arbetet.

När enkäten genomfördes hade häktena haft uppdragen i ett år och alla resurser har ännu inte satts in. Bland annat pågår fortfarande rekryteringen av psykologer. Kriminalvården planerar att låta Brå genomföra en ny enkätstudie nästa höst, när implementeringen av satsningarna har kommit längre.

Regeringsuppdraget pågår till och med 2016.

Vid frågor kontakta:

Viveca Hilberts, pressekreterare, 0722-04 52 60

Ulf Mossberg, pressekreterare, 0702-57 82 80