Kriminalvården

Stärkta insatser för unga

9 september 2015

Insatser från första dagen i häkte, fler ungdomsavdelningar, tätare personalkontakt och tydligare villkor på anstalterna. Nu stärker Kriminalvården arbetet med att minska risken för återfall i brott bland unga.

Generaldirektör Nils Öberg

Skottlossningar på öppen gata och handgranater mitt i bostadsområden. I den våldsupptrappning som drabbat bland annat Malmö och Göteborg är många offer och förövare unga.

- Att minska ungdomsbrottsligheten är en av vår tids mest angelägna frågor, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Mer än hälften av unga fängelsedömda begår brott igen inom tre år efter avtjänat straff.

Kriminalvården gör nu en stor satsning riktad mot unga i häkte och anstalt för att bryta den onda cirkeln.

Tidigare insatser

Unga döms ofta till frivårdspåföljd eller korta straff och tiden Kriminalvården har att påverka dem på är begränsad.

- Vi måste bli bättre på att påverka dem från första dagen i häkte till sista under övervakning. Det handlar bland annat om psykologstöd, motiverande samtal och ett närmare samarbete med övervakningsnämnderna för beslut om behandling och drogkontroll, säger Nils Öberg.

Tätare klientarbete

Unga klienter har tidigare erbjudits både sysselsättning och struktur i fängelset men på deltid. Målet är nu fullt fokus på de ungas återanpassning veckans sju dagar och personaltätheten ska ökas.

- Vår mest erfarna och välutbildade personal kommer att finnas i expertteam runt den unge för att skapa struktur och stöd i små grupper, säger Nils Öberg. För att nå unga intagna över hela landet öppnar Kriminalvården nya ungdomsavdelningar på anstalterna Saltvik och Haparanda.

Tydligare villkor

För att bryta ett destruktivt livsmönster måste stöd och hjälp kombineras med tydliga krav och regler. Framöver kommer det att märkas tydligare om man som ung i anstalt eller häkte tar tillvara sina möjligheter till utveckling eller inte.

- Vi ska på ett rakt och respektfullt sätt återkoppla till de unga de framsteg vi ser och vad vi saknar. Vi vill också veta vad de unga tycker och har nyligen bett Brottsförebyggande rådet göra en enkätundersökning bland häktade för att vi ska kunna utvärdera och förbättra våra insatser, säger Nils Öberg.

Mediekontakt

Generaldirektör Nils Öberg: Lena Karvik 0725-05 94 30

Presschef Dennis Karlsson 0725-14 95 60

Fakta ung i kriminalvården

Som ung räknas den som blir häktad eller inskriven i anstalt före 21 års ålder. Insatserna pågår som längst t.o.m. 24 års ålder. 

Ungdomsavdelningar finns i Kristianstad, Borås, Hällby, Täby och Luleå och nya öppnas på anstalterna Saltvik och Haparanda. Totalt 92 ungdomsplatser.

Länkar