Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Anstalten Kalmar stängs tillfälligt

12 april 2016

Skälet är att brandskyddet behöver åtgärdas. Nu töms anstalten på både klienter och personal.

Anstalten i Kalmar stängs tillfälligt.

Processen med att flytta klienter till andra anstalter inleddes redan på måndagen och kommer att vara avslutad på fredag denna vecka.

- Målsättningen är att genomföra detta med så lite negativ inverkan som möjligt på både personal och klienter, säger anstaltschef Lena Danielsson.

Beslutet om tillfällig stängning fattades på måndagen av generaldirektören efter en brandtillsyn på anstalten Kalmar. Denna resulterade i ett muntligt besked om förelägganden gällande brandskyddet, bland annat när det gäller anstaltens utrymningsvägar.

- Vi bedömer att åtgärderna är så omfattande att vi måste stänga anstalten tillfälligt, säger anstaltsdirektör Hanna Jarl.

Under tiden som de intagna flyttas vidtar anstalten säkerhetshöjande åtgärder, bland annat högre personaltäthet.

När anstalten är tömd kommer Kriminalvården att genomföra en analys av de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna bedriva fortsatt verksamhet i lokalerna.

- Parallellt med denna process så kommer vi att säkerställa personalens fortsatta tjänstgöring under tiden som anstalten håller stängt, säger Lena Danielsson.