Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

De har hela världen som arbetsfält

29 april 2016

- Vi har länge känt oss lite osynliga och inte riktigt känt att vi tillhör Kriminalvården, men nu ska vi ta mer plats. Vi har tagit väldigt stora steg på kort tid, säger Johan Roth, kriminalvårdsinspektör på inrikesavdelningen.

Halvt inbäddad i tallskogen, i snön som ännu ligger kvar i slutet av mars ligger Kriminalvårdens transportplaneringsenhet. Här, bredvid det gamla regementet i utkanten av det lilla samhället Arvidsjaur, sköts planeringen av alla transporter som Nationella Transportenheten (NTE) gör, både innanför och utanför Sveriges gränser. Det är en stor och komplex apparat som drivs härifrån av ett trettiotal anställda som är fördelade på en inrikesavdelning och en utrikesavdelning.

"Många vet inte vad vi gör"

Här rör det på sig hela tiden. Hela NTE befinner sig mitt i en stor förändringsprocess och just här märks det väldigt tydligt. Antalet chefstjänster har utökats, planerarna ska få ett nytt system att jobba i och transportplaneringsenheten i Arvidsjaur ska verkligen hamna på kartan.

Kjell Pettersson, utrikesplanerare, bokar transporter över hela världen.

Flera av de anställda har fått samma intryck: Många i Kriminalvården vet inte vad NTE gör. 

 

- I början på året var vi på en utbildning i Stockholm där ingen visste vad vi på NTE gör. Väldigt liten del av utbildningen handlade om oss. På fyra timmar fick NTE tre minuter innan lunch. Men vi är en jätteviktig del av myndigheten och folk behöver få veta vad vi gör, säger Giuliana Lundgren, utrikesplanerare.

Giuliana, som ursprungligen kommer från Italien och flyttade hit för några år sedan, trivs väldigt bra med sitt jobb.

- Arvidsjaur är ett lugnt och skönt litet samhälle och jobbet är jättespännande. Det finns nog inget jobb som liknar det här. Det händer alltid något, man har alltid en fot här och en fot någon annanstans i världen, säger hon.

- Jag har aldrig jobbat på en arbetsplats där dagarna går så fort, säger Stefan Karlsson, utrikesplanerare.

Mer jobb för NTE

NTE:s uppdrag är att stå för alla Kriminalvårdens utrikestransporter samt den del av inrikestransporterna som företrädesvis innebär förflyttning av klienter mellan anstalter och häkten. I uppdraget ingår också att transportera klienter åt Migrationsverket och Statens Institutionsstyrelse (SiS), till exempel när det gäller ungdomar som ska förflyttas mellan olika SiS-hem och flyktingar som fått utvisnings- eller avvisningsbeslut från Migrationsverket och ska ut ur landet. Dessa transportbeställningar går via polisen. Nu har regeringen dessutom, med anledning av flyktingsituationen, gett i uppdrag till Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården att förbereda för en stor ökning av antalet avvisningar och utvisningar av asylsökande under de kommande åren och effektivisera återvändandet till hemländerna. Det innebär mer jobb för NTE.

Överraskningar varje dag

Jobbet som transportplanerare är väldigt händelserikt i sig, det är de anställda eniga om. Det krävs tålamod, fantasi och en välutvecklad förmåga att lösa problem. För problem uppstår – hela tiden – och det gäller att ta sig runt dem så smärtfritt som möjligt.

Det är många parametrar som ska vägas in. Resvägar, restider, körsträckor, restriktioner, regler, tillgängliga nattplatser, och – viktigast av allt – säkerheten.

- Vi lever i en orolig värld och vi måste se till att alla transporter är säkra från punkt A till punkt B, säger Giuliana Lundgren.

- Man tror ofta att man har resorna färdiga för den kommande dagen, men man blir överraskad nästan varje dag. Det finns mycket som kan ställa till trubbel. Det måste finnas tillgängliga bilar, flygplan, båtar och transportörer. Sen finns det klienter som inte får transporteras tillsammans, det dyker upp kallelser från domstolar som vi måste prioritera högre, terrorhot, trafikolyckor… , säger Micael Sjöberg, inrikesplanerare.

När askmolnet kom från vulkanutbrottet på Island 2010 gick situationen snabbt från "så, nu kan ingenting gå fel" till totalt kaos. Inga plan kunde lyfta på flera veckor, så även de mest högprioriterade transporterna fick vänta.

- Men man får vara påhittig. Det finns massor av regler att förhålla sig till hela tiden, men utöver dem så får man använda fantasin. Det är ett pussel vi lägger hela tiden, säger Micael Sjöberg.

"Det är känsliga grejer vi jobbar med"

För utrikesplanerarna, som bokar alla transporter ut ur landet, finns andra utmaningar.

- Det är nya regler och riktlinjer att förhålla sig till hela tiden. Flygbolagen ändrar sina säkerhetsrutiner, myndigheter utrikes vill ha saker på ett annat sätt och så vidare. Och så måste vi hela tiden ta hänsyn till hur läget ser ut i världen, säger Kjell Pettersson, utrikesplanerare.

- Ingen beställning är den andra lik. Även om man har planerat en transport till Italien hundra gånger så är den hundraförsta olik de andra på ett eller annat sätt. En resa för en dömd våldsbenägen brottsling som ska flyttas mellan två olika anstalter ser helt annorlunda ut än en resa för en barnfamilj som har fått ett avvisningsbeslut och ska transporteras ut ur landet. Det finns hela tiden en mänsklig aspekt, säger Kjell Pettersson.

Emma Nilsson är nyanställd och har nu jobbat som utrikesplanerare i knappt tre veckor.

- Det är känsliga grejer vi jobbar med. Jag tror inte att man får bli för känslomässigt involverad för då tror jag att man är på fel ställe. Tanken är att transporterna ska bli så bra som möjligt för klienterna oavsett om de är dömda våldsbrottslingar eller barnfamiljer som ska utvisas, säger hon.

Mitt i en stor förändring

Under förra året utförde Kriminalvården ungefär 40 000 transporter totalt. Klienter som ska flyttas mellan olika anstalter och häkten och asylsökande som ska avvisas eller utvisas är bara två exempel på vilken typ av transporter det kan handla om. Just nu sköts all planering från kontoret i Arvidsjaur medan själva transporterna utförs av personalen på de 21 lokalkontoren som finns utspridda runt om i Sverige. Så småningom ska NTE även ta över planeringen och genomförandet av alla transporter som i dag sköts av anstalter och häkten runt om i landet. I samband med det ska lokalkontoren få egna lokala planerare som planerar de kortare transporterna.

NTE befinner sig just nu mitt i en stor förändringsprocess, där TPT (Transporttjänsten) ska bli NTE (Nationella Transportenheten). Målet är modernisera och effektivisera Kriminalvårdens transporttjänst.

- Det stora målet är att vi ska kunna göra mer, speciellt med tanke på flyktingsituationen och för att avlasta polisen. Men vi ska inte bli fler, utan systemet ska bli mer effektivt, säger Thomas Schünemann, inrikestransportchef, sektion Nord.

Den stora förändringen för de som jobbar i Arvidsjaur är att de kommer bli operativt ledande för hela landet och få ett system som gör att transportplaneringen blir smidigare och mer effektiv.

- Just nu är den stora utmaningen att få den här stora tunga apparaten att bedriva den här förändringen relativt snabbt. Man har jobbat länge på samma sätt och både systemet och arbetssättet är föråldrat, säger Thomas Schünemann.