Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Fokus barnrättsfrågor på mässa

8 april 2016

Kriminalvården gör en övergripande satsning på barnrättsarbetet med nya nationella riktlinjer och uppdaterad utbildning för personalen. Myndigheten deltar även vid Barnrättsdagarna i Örebro den 12-13 april.

- Målgruppen för mässan är yrkesverksamma och ideella organisationer som arbetar med barnrättsfrågor. Vi hoppas på att kunna bidra med mer kunskap om Kriminalvårdens verksamhet och föra diskussioner om hur vi kan vidga samverkan med andra aktörer, både myndigheter och ideell sektor, säger Stina Sjödin som ansvarar för Kriminalvårdens barnrättsarbete.

"Barnets bästa"

Stina Sjödin

På mässan kommer Stina Sjödin att hålla ett seminarium kring hur myndigheten utvecklar barnperspektivet och hur barnkonventionen och centrala begrepp som ”barnets bästa” kommer in i det dagliga arbetet. Ett barnperspektiv inom Kriminalvården innebär att barnets bästa ska beaktas av alla medarbetare och vara genomgående vid så väl beslutsfattande som i praktiska situationer där barn berörs. Uppskattningsvis har cirka 30.000 barn en familjemedlem som är klient inom Kriminalvården.

 

Många möten med barn

- Våra medarbetare möter många barn, några är intagna och många möter vi när de kommer för att besöka en familjemedlem på häkte eller anstalt.

Ett gott bemötande från personalen är en viktig del, likaså att besöksrummen är anpassade efter barnen med exempelvis spel och pyssel för att göra mötet med familjemedlemmen så bra som möjligt utifrån enskild situation.

- Vi vill göra den negativa påverkan, som uppstår när en familjemedlem hamnar hos oss, så liten som möjligt.