Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Högt betyg för Kriminalvårdens miljöarbete

20 april 2016

Kriminalvården ligger i framkant, när miljöarbetet i statliga myndigheter år 2015 rankas av Naturvårdsverket.

Delar av anstalten Norrtälje förses med el från solceller.

Med 19 poäng av 23 möjliga hamnar Kriminalvården i topp bland de största myndigheterna, och som tvåa bland de 15 myndigheter som lyder under Justitiedepartementet.

Ökad textilåtervinning, sjunkande energiförbrukning, mindre mängder kastad mat, effektivare transporter och miljökrav vid allt fler upphandlingar är några av framgångsfaktorerna för Kriminalvårdens del.

- Vi kan se för varje år att vår miljöpåverkan minskat. Vi har jobbat mycket med beteendepåverkan bland personal och klienter. Att komma åt den onödiga energiförbrukningen, som att se till att släcka lampor när man lämnar ett rum, säger Martin Holgersson, central miljösamordnare.

Beteende en färskvara

Han har varit med sedan Kriminalvårdens strukturerade miljöarbete inleddes 2007. Martin berättar att Kriminalvården är en av de myndigheter vars verksamhet ger upphov till störst miljöpåverkan. Framför allt beror detta på industrier, omfattande transporter och tjänsteresor samt dygnet runt-verksamhet, med hög energiförbrukning på grund av säkerhetssystem, uppvärmning, belysning och så vidare.

- ­Det positiva är att vi har stora möjligheter att förbättra oss, säger Martin Holgersson.

Att förändra beteenden har gjort stor skillnad till låg kostnad. Samtidigt är det en färskvara, vilket skapar behov av återkommande utbildningsinsatser. Framöver kommer miljöarbetet att kräva mer investeringar, som att byta ut gammal belysning mot led-lampor, vilket redan påbörjats. 

Mer vegetarisk mat

De kommande tre åren ska Kriminalvården minska sin miljöpåverkan på flera sätt, enligt den miljöplan som nyligen beslutades av generaldirektören. En nyhet är målet att vegetarisk mat ska serveras på anstalter och häkten minst två gånger i veckan.

Nytt är också att häktena ska sträva efter att uppnå den interna miljödiplomeringen ”gröna häkten”. Det betyder att häktena ska uppfylla 22 av 26 miljökriterier för att få ett diplom, som ett bevis på ett framgångsrikt miljöarbete. Kriterierna rör bland annat miljöförbättrande åtgärder, medarbetares delaktighet, källsortering, att välja miljömärkt förbrukningsmaterial samt att minska energiförbrukningen.

Diplomerade kontor

Frivårdskontoren har sedan den förra treåriga miljöplanen haft en liknande diplomering. Hittills har ett 20-tal av våra cirka 40 kontor blivit diplomerade, berättar Martin Holgersson.

Anstalternas förutsättningar ser däremot allt för olika ut för att kunna införa ett motsvarande koncept. Deras huvuduppgift blir istället att fortsätta arbeta med gemensamma handlingsplaner ihop med fastighetsägarna. Kriminalvården har redan så kallade gröna hyresavtal med Specialfastigheter, som förvaltar nära 90 procent av anstalterna.

Resandet måste minska

Ett område som det varit svårt att komma tillrätta med under senare år är tjänsteresorna. De har ökat de sista två-tre åren, vilket Holgersson tror kan bero på omorganisationen.

- Vi har rest mer och mer med både bil, tåg och flyg. Nu när organisationen börjar sätta sig borde vi kunna minska på resandet. Det handlar mycket om att fundera på hur vi väljer att mötas. I många fall kan ett videomöte, telefonmöte, eller ett möte via jabber vara lika bra som ett fysiskt möte.

Fakta: Kriminalvårdens nya miljöplan

Enligt Kriminalvårdens nya miljöplan för åren 2016-18 ska myndigheten arbeta mot fem övergripande mål:

  • Vi ska vara en energieffektiv myndighet.
  • Vi ska minska verksamhetens avfallsmängd.
  • Vi ska öka antalet vegetariska måltider och satsa på ekologiska produkter.
  • Vi ska minska koldioxidutsläppen från transporter och resor.
  • Vi ska öka andelen miljökrav vid upphandlingar.

Fakta: Myndigheters miljöansvar

Statliga myndigheter har ett ansvar för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, generationsmålet samt FN:s nya hållbarhetsmål uppnås.

Myndigheterna ska ha ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete, som integreras i verksamheten. Bland annat ska de ha en miljöpolicy, interna miljömål samt vidta åtgärder för att uppnå målen.

Hur detta arbete ser ut ska årligen redovisas till Naturvårdsverket. Redovisningarna ligger sedan till grund för Naturvårdsverkets rankning av statliga myndigheters miljöledningsarbete.

Källa: Naturvårdsverkets rapport ”Miljöledning i staten 2015”

Läs mer