Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ny samordnare mot våldsbejakande extremism

20 december 2016

Idag, den 20 december, utsåg regeringen Anna Carlstedt till ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

- Från Kriminalvårdens sida vill vi hälsa Anna Carlstedt välkommen. Att arbeta mot våldsbejakande extremism är en prioriterad uppgift också för Kriminalvården. Ska vi nå framgång krävs såväl kunskapsutbyte som ett utvecklat underrättelsesamarbete, säger generaldirektör Nils Öberg. 

Tidig identifiering

I takt med att våldsbejakande extremism blivit ett problem i samhället som helhet har också Kriminalvården ökat sin beredskap. Arbetet består av flera delar. Grunden är att tidigt identifiera riskpersoner och placera dem strategiskt. 

Avdelningarna och klientgrupperna i svensk kriminalvård är, till skillnad från i många andra länder, små. Det gör att personalen arbetar nära de intagna och tidigt kan fånga upp våldsbejakande tendenser. 

Måste rusta oss

- Risken att personer radikaliseras i våra fängelsemiljöer bedömer vi som liten i nuläget jämfört med i andra länder. Men vi måste rusta oss för att fler intagna redan när de kommer till oss bär med sig både avsikter och förmågor att utöva terrorhandlingar och annat extremistiskt våld, säger Nils Öberg.