Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Utslussning minskar risk för återfall i brott

12 december 2016

Klienter som får någon form av särskild utslussningsåtgärd har lägre risk att återfalla i brott och drabbas av akut intoxikation. Det visar en ny studie från Kriminalvården.

Kriminalvården arbetar på flera olika sätt för att minska risken för återfall i brott. De fyra särskilda utslussningsåtgärderna - frigång, utökad frigång, vårdvistelse och halvvägshus - ska underlätta för klienterna i övergången från anstalt till frihet.

Studien är den första större utvärderingen av de särskilda utslussningsåtgärderna. Forskarna Mats Forsman och Yael Werner vid Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet har undersökt hur risken för återfall i brott påverkas. 38 354 klienter som frigivits från anstalt mellan 2007 och 2013 ingick. Av dessa hade drygt en femtedel haft någon form av utslussningsåtgärd.

"Ett viktigt kvitto"

Resultatet visar att klienter som tagit del av en utslussningsåtgärd hade 14 procents lägre risk att återfalla i brott jämfört med klienter som inte hade haft någon utslussningsåtgärd. Dessutom hade de 15 procents lägre risk att drabbas av akut intoxikation av alkohol eller narkotika under uppföljningstiden.

Kriminalvården arbetar evidensbaserat. Detta är ett viktigt kvitto på att utslussning minskar risken för återfall i brott, säger generaldirektör Nils Öberg.  

Tydligare effekt hos vissa grupper

Den återfallsförebyggande effekten av utslussning var mest tydlig hos klienter som fått utökad frigång och frigång. Vid utökad frigång vistas klienten i hemmet med fotboja, medan en klient med frigång enbart är utanför anstalten dagtid. När det gäller den återfallsförebyggande effekten av vårdvistelse och halvvägshus, där klienten bor i ett boende med personal, ger studien ett svagare stöd.

Vi skulle behöva ta reda på mer och fördjupa analysen gällande de åtgärderna, säger forskningsledaren Mats Forsman.

Studien har utförts med tillgång till sammanlänkade register genom ett samarbete med Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet.

Fakta: Särskilda utslussningsåtgärder

  • Frigång – klienten får under dagtid delta i vissa aktiviteter utanför fängelset, t ex arbete, behandling eller utbildning.
  • Utökad frigång – klienten avtjänar fängelsestraffet i sin bostad under kontrollerade former (fotboja)och måste arbeta, delta i utbildning eller få behandling.
  • Halvvägshus – klienten bor i ett hus med personal som är öppnare än fängelser med säkerhetsklass 3. För intagna med särskilt behov av stöd eller kontroll, till exempel den som saknar bostad eller inte är redo att vistas i sin bostad längre perioder. Klienten får lämna området vissa tider för att delta i sysselsättning, göra inköp och delta i aktiviteter
  • Vårdvistelse - behandling utanför anstalten i Hem för vård och boende (HVB-hem). Behandlingen riktar sig mot problem bakom kriminaliteten, till exempel missbruk eller beroende av narkotika/alkohol, våldsbenägenhet, spelberoende eller hjälp att bryta kriminella tankar och handlingar.