Kriminalvården

Anstalt blir ungdomshem

25 januari 2016

Anstalten Helsingborg ska bli ungdomshem för pojkar. Kriminalvården upplåter anstalten till Statens institutionsstyrelse, SiS, som lider av platsbrist.

SiS vände sig till Kriminalvården i december förra året med en förfrågan om anstalten Helsingborg. Samtal inleddes, och i dag, måndag, slöts en överenskommelse om att låta SiS använda anstalten.

– Vi är glada att kunna hjälpa SiS, som har ett högt tryck i sin verksamhet och brist på platser, säger Lovisa Nygren, samordnare för Kriminalvårdens insats i flyktingfrågan.

SiS tar över anstalten den 15 februari och kontraktet löper till och med 2017. Arbetet med att iordningställa lokalerna inleds nu. Under våren startar den nya verksamheten, SiS ungdomshem Berga, successivt med som mest 50 platser för pojkar i åldern 16-20 år.

– I takt med den ökande efterfrågan på våra platser från socialtjänsten öppnar vi, där det är möjligt, nya avdelningar och skapar nya platser på våra befintliga institutioner. Men alla om- och tillbyggnadsprocesser tar tid.  I avvaktan på att vi hinner bygga ut vår egen kapacitet ytterligare är samarbetet med Kriminalvården oerhört värdefullt, säger Urban Lindberg, planeringsdirektör för SiS.

Kriminalvården erbjöd i höstas anstalten Helsingborg till Migrationsverket som planerade att använda lokalen som flyktingboende. Strax före jul meddelade Migrationsverket att man inte behöver platserna.

Läs mer