Kriminalvården

Klosterverksamheten imponerade på biskopen

8 februari 2016

Biskop Martin Modéus besökte nyligen klosterverksamheten på anstalten Skänninge. Det är fantastiskt att Kriminalvården ger intagna den här möjligheten, säger han.

Ilona Degermark, andlig vägledare, och Anna Persson, klienthandläggare, visade biskopen runt på klosteravdelningen och berättade om verksamheten. Det är inte första gången de får besök.

 – Vi får studiebesök från hela världen. Det senaste var från Kenya, berättar Ilona Degermark.

Klosterverksamheten på anstalten Skänninge startade 2008, och är en fortsättning på retreatverksamheten som finns på anstalten Kumla. För att få komma dit krävs det motivation att bryta den kriminella livsstilen.

– De flesta är med om en stor förändring under retreaterna. Man ska bearbeta sitt brott och det förflutna, säger klienthandläggaren Anna Persson.

Ilona Degermark arbetade först som NAV-präst och höll mässor, men sedan 2015 är hon anställd av Kriminalvården som andlig vägledare. Hon håller enskilda samtal med de intagna minst varannan vecka och intervjuar alla som vill ha en plats i klostret.

– Killarna och vi som jobbar lär känna varandra väldigt väl. Det är en välsignelse, säger Ilona Degermark.

För de tolv intagna klosterbröderna består dagarna av arbete eller studier varvat med klostertid. Klostertiden ingår i arbetsplikten men har ett andligt innehåll. Det kan vara gruppfrämjande aktiviteter och övningar i att uttrycka känslor. Verksamheten har fokus på konflikthantering och relationer. Uppstår det konflikter är Ilona Degermark med och håller samtal för att lösa situationen.

Klosterbröderna får sätta sina handavtryck på en tavla efter tre månader inom klosterverksamheten.

Nyligen besökte Martin Modéus, biskop i Linköpings stift, klosterverksamheten och deltog bland annat i ett samtal med intagna och personal i Sankta Ingrids kapell. Där samlas klosterbröderna tre gånger varje dag för bönestund.

En intagen berättar om sin väg till klosterverksamheten:

– Jag ville göra en förändring i mitt liv. Jag kontaktade en präst på riksmottagningen i Kumla och kom in på retreat. Under 30-dagarsretreaten hittade jag lugn och sinnesro, och fick tid att lära känna mig själv. Det var mycket att ta tag i. Jag rensade ut allt på molekylnivå, och gick igenom hur jag levt innan. Nu känner jag mig friare här inne på anstalten än innan jag åkte in.

Biskopen uppskattar besöket.

– Det är så värdefullt detta, att få träffa människor och samtala. Jag förstår att det är en väldig resa de intagna går igenom, med många dimensioner. Det är fantastiskt att Kriminalvården ger den möjligheten, säger Martin Modéus.

– Jag tycker att det är fantastiskt att möta personalen också. Den goda stämningen märks i hela verksamheten. Det känns gott. Man möter varandras blickar och ser varandra i ögonen.

Fakta/Klostervägen

Det finns upp till 18 platser inom klosterverksamheten på anstalten Skänninge. Tolv är belagda för tillfället.

Klostervägen är en vårdkedja inom Kriminalvården som startar med retreater på anstalten Kumla. Första steget är retreat i sju dagar. Därefter följer retreat i 30 dagar. Sedan finns det möjlighet att söka placering inom klosterverksamheten på anstalten Skänninge. Efter det kan den som har mindre än ett år kvar av verkställigheten söka utslussning med andligt innehåll.