Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Landets första omvårdnadsavdelning har öppnat

17 februari 2016

Den 1 februari öppnade Häktet Kronoberg den första omvårdnadsavdelningen bland landets häkten. Avdelningen har nio platser och är till för klienter som har ett större eller mer avancerat omvårdnadsbehov än vad som kan erbjudas på annan häktesplats i Kriminalvården.

Annette Warman, kriminalvårdsinspektör på Häktet Kronoberg

- Det kan vara häktade klienter som har skadats i samband med gripande eller brott. De kan till exempel vara skottskadade eller knivhuggna eller behöva hjälp med olika vardagssysslor. Det kan också vara klienter med olika rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. För att få komma hit ska de vara färdigbehandlade på sjukhus. Vi har sjukhussängar och handikappanpassade bostadsrum med toalett, som är större än de vanliga rummen. Den vård vi ger motsvarar hemtjänst eller hemsjukvård, säger Annette Warman, kriminalvårdsinspektör på Häktet Kronoberg.

Varför gör ni den här satsningen?

- För att täcka ett behov. Det här är något som har saknats. Många klienter som vårdats färdigt på sjukhus vistas sedan på vårdhem under häktningstiden, men genom att ha egen vårdpersonal slipper vi ta in kompetens utifrån och kan istället göra det mesta själva. Tidigare har vi hyrt in undersköterskor, men det är både mer ekonomiskt och mer säkert att ha vår egen personal i våra egna lokaler.

Vad finns det för kompetens hos personalen på avdelningen?

- De som jobbar här är utbildade undersköterskor eller har jobbat som personlig assistent. De är anställda som kriminalvårdare men i arbetet ingår omvårdnadsarbete. Tidigare har det funnits ett visst motstånd hos personalen när det gäller att hjälpa klienterna med dagliga sysslor såsom toalettbesök, hjälp att duscha, äta och så vidare. Det har funnits en otydlighet i vad som ingår i arbetet som kriminalvårdare. På den här avdelningen ingår den typen av arbetsuppgifter.

Vad är den största utmaningen för er just nu?

- Vi behöver sprida information till alla häkten i Sverige om att den här avdelningen finns, så att de som har klienter med större omvårdnadsbehov vet att det finns möjlighet att skicka hit dem.

Placering på enheten sker i enlighet med särskild placeringsbegäran hos den regionala sjukvårdssamordnaren i Stockholm.