Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Ministerbesök på ungdomsanstalten i Luleå

12 februari 2016

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) besökte under fredagen anstalten Luleå tillsammans med generaldirektör Nils Öberg.

Syftet med besöket var att visa Kriminalvårdens särskilda satsning på unga klienter och hur Kriminalvården arbetar för att minska återfall i brott. Ungdomsanstaltens verksamhetshus stod i fokus och medarbetarna fick tillfälle att visa upp lokalerna som är anpassade för såväl utbildningsverksamhet som friskvård. Anstalten, med sina nio platser, kan möta ungdomar som behöver just småskaligheten och lugnet för att kunna påbörja sitt förändringsarbete.  

"Det är glädjande att se hur ni arbetar med utbildning", sa Åsa Regnér vid besöket på ungdomsanstalten. Här tillsammans med kriminalvårdsinspktör Eva Dufva Hansi, kriminalvårdschef Jan Wallin och generaldirektör Nils Öberg.

- Arbetssättet i ungdomssatsningen har hämtat inspiration här i Luleå, menar Nils Öberg.

Under besöket fanns flera tillfällen att prata med ungdomarna. Några av dem visade stolt upp sina plattsättningsarbeten som genomförts vid arbetsmarknadsutbildningen i hantverksyrken.

Besöket avslutades med en pressträff och lunch.