Kriminalvården

Personal bryter isolering

17 februari 2016

Image360

Isolering av frihetsberövade behöver motverkas, skriver Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, CPT, i en rapport som presenteras idag. Kriminalvården arbetar dagligen med att bryta isoleringen.

I maj 2015 besökte CPT svenska polisen, flera häkten, ett fängelse och en rättspsykiatrisk klinik. Idag offentliggörs rapporten som grundar sig på besöken.

Professionell personal

De frihetsberövade som CPT intervjuat talade positivt om Kriminalvårdens personal, som de såg som välutbildad och professionell. Risken att frihetsberövade i Sverige utsätts för våld bedöms som låg och den materiella standarden var god.

Sverige har lyckats lösa tidigare problem som CPT pekat på, till exempel överbeläggning i anstalter och större möjlighet till meningsfull sysselsättning för intagna i anstalt.

Kritik mot restriktioner

I andra delar vill CPT se fler åtgärder. De vill framför allt se en minskad användning av restriktioner för frihetsberövade. CPT vill också se fler möjligheter till sysselsättning för intagna med restriktioner.

Besluten om restriktioner styr inte Kriminalvården över, de fattas av åklagare. Däremot arbetar myndighetens personal med att bryta isoleringen på olika sätt. Att stärka de isoleringsbrytande åtgärderna är ett av Kriminalvårdens nationella mål.

– Kriminalvårdens personal arbetar dagligen med att bryta isolering i våra häkten. Intagna erbjuds bland annat samtal och aktiviteter, och insatserna följs upp regelbundet. Samtidigt behöver vi givetvis göra mer, både på egen hand och i samarbete med andra aktörer, säger Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

Regeringen tillsatte en utredning i juli 2015 som ska se över vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas på systemnivå för att begränsa häktestiderna och restriktionerna och för att motverka isoleringen av häktade.

Länkar