Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

FN vill ha mer av svensk utbildning

5 januari 2016

I tio år har svensk kriminalvård utbildat personal som ska ut på fredsfrämjande insatser. FN gillar kursen och vill att alla kriminalvårdare som ska ut i FN-missioner ska gå den.

Den tungvrickande tvåveckorskursen heter UNPriPOC, vilket står för United Nations Prison and Probation Officers Course.

Med pompa och ståt firades tioårsjubileet, samtidigt som höstens utbildning avslutades på Livgardet i Kungsängen, nära Enköping.

– Jubileet föregicks av en av de absolut bästa kurserna, med den bästa blandningen på deltagare. Av 19 deltagare var nio svenskar, och tio personer från andra länder. Två deltagare kom ända från Fiji.

”Öppna sinnena för nya sätt”

– De första dagarna märks det att vi är från olika länder med olika synsätt. Alla refererar till sitt eget land och hur saker går till där. Men när vi bor tillsammans och lever med frågorna natt och dag under utbildningen får deltagarna nya perspektiv och börjar istället referera till internationella regler.

Det berättar Isak Enström som är utbildningsansvarig på Kriminalvårdens internationella enhet. Han kom själv hem från FN-missionen i Sydsudan för drygt ett år sedan, och är alltså veteran.

 – Det är jättetydligt att kursen blir bättre om mixen bland deltagarna är stor. Hela utbildningen bygger på dialog: alla måste öppna sinnena för nya sätt att lösa saker och ting.

Större utbildningsansvar för Sverige

Den svenska Kriminalvården började hålla och utveckla kursen för tio år sedan. Utbildningen väckte intresse i FN som också certifierade manualen. Utbildningen hålls 2–4 gånger per år, med 15–25 deltagare per omgång. Ungefär hälften av utbildningarna genomförs i Sverige och resten på andra platser, hittills främst i olika afrikanska länder.

FN vill nu att Sverige ska ta ett ännu större utbildningsansvar så att alla kriminalvårdare som ska ut på fredsbevarande uppdrag – alltså från alla länder – ska genomgå utbildningen. Just nu finns det ungefär 300 kriminalvårdare ute i olika FN-missioner.

– FN har sett positiv skillnad på personalens kunskapsnivå och förhållningssätt om de gått utbildningen. Vi vet att vi har en gedigen produkt och vill gärna tillmötesgå FN:s önskemål. Detta år hoppas vi kunna hålla fyra kurser för att närma oss målet.

Kursen utvecklas efterhand

I år är det också dags att uppdatera kursmanualen.

– Att revidera manualen är en ganska stor uppgift. Det måste till många konsultationer med andra medlemsländer, och med FN centralt.

– Men en av styrkorna i kursen är att den har utvecklats efterhand. Vi gör ständigt mindre justeringar för att få den bästa och mest aktuella utbildningen. Uppdaterade fängelseregler, ett grundläggande regelverk för säkerhetsarbete och nya erfarenheter från fältet kommer in i utbildningen. Mandaten har också förändrats i vissa FN-missioner, till att bli mer exekutiva. Grunden i utbildningen handlar om rådgivning och inte om verkställande arbete, så där gäller det att hänga med.

Utbildning på franska

En annan sak som Isak Enström hoppas ska hända under året, är att utbildningen ska hållas på franska. Hittills har all utbildning varit på engelska, vilket känns närmare till hands för de flesta svenskar.

– Antalet franskspråkiga FN-missioner i världen växer, medan de engelska krymper. Det är dags att bryta barriären och börja hålla utbildningen på franska. Kanada är en viktig samarbetspartner med språkliga förutsättningar eftersom landet är tvåspråkigt. Förhoppningarna är att hålla de franska utbildningarna i samarbete med dem. Vi har också kompetens i våra hemkomna svenska veteraner från fransktalande FN-missioner.